Skip to main content

Full text of "al_murshid_fi_li3rab"

See other formats7 : j — V 

f , ■>. 


:LjVI WjxI 

* V ; 1 1 ' * -i -f 

, jjA^UU I - J 

^Jl -3 

lA^l^j-5 

i/ic ,, y sr., ^ 

. gW J J-J I "*0 


J^ 

jg lor II saj^e -1 


.j*UaJI jtwJI Jit u^U Jj*i 


(JLc * ybUaJI iaJ*)! <L*ij i-OLfcj ^yiy) J^U : Jfciua * ^ 

sj Vi-i i l l ji^i -2 


.tj*l jJliJI jtiJl ^ J*i : ,< » 

.*>T ,_» 'i/liaJ! AwaJI *mij pji _/> J^Li : 1 _VAJaJI 

UJu4 jjSo 

ijt : • .jftUaJI- ;^liaJljiie-l 

<£jr • J^>» .>uj! - 

* bJLfi L»J ! j I j aj cJL^tJ ) I i I — ^ 1 1 (jiJjc -2. 

. JmJ 1 I ! i ® 

* I *■ Lill Ovl^siJ I bl“ * j p "**i f n 1 I -3 

I* 

■ 1 Lw? I Jm*<J # 

Ujj : JJU JxUJI iJljJI u Ju cJLaj'l lil - 

* J I ^ J "^*- a ftjt »■<* I 1 1 j jj Jw CUL^aJ 1 I i ! — 


3 


XftU tU^iLfVl tjF j£r^ 


jl JJ j\jj ^SaJI 


:auijn^Jl jtij fp^a -3 
ur~-° J-*i 

jpr ; Lf _ II 


j***l i J^aJI 


f * e, j *■ a ,* 


j=uul 


i -4 


^ Lw -JLaj'hf (jj5LJI ( _ f U <_y?U Jjti :C^jj 

+ JxU jjj J^V* ^ ^Jbj 

^5 J frjuLs ;l . j_i. j|,TI 


>1 


* J> 


* ^ i Jl Lijj -5 


(jic illjJf ( L) ^ jJLaj*V ^Li ^iy> Jb*i ; U t < 

t J-tU jij ^ J^UJI 

A^La}\ A ,, rt\ A^*%£ J LJ^^Jjj jj^aia ; ^ jfr. 1 1 j^SLJI Jjti 

. Jxli J^j ^ J j*+*& 

^Cr^i lt** >> j^£ 

* <jr* ^UaJ5 S^SJf J jm-tI : ^ |JUJI 0 1 0* I j I j ( CJ I ) j^.b Jx UJIj a ^! 

* J^li jij J^iJIj 

* w UiLcJ f jt^LxlLoiJ ja j *^Lj L^I i -3 

if ^jStxJI * LJL jJLoj 1 ^ ^La J-*i : cJLrft^7 

■ ^ ^ l 5^' 4 ^ J 

■* L^-j vL^j -ai] 

^ ajS) jjjJI i_ii> <**waJ id >Lc j i^j gj La* Jjii ’ 
J 1 ** -3, i j^ fVr a f- Lj JUuS^i 1 

-J*tf 

- >j> I LiaJ I <*J(-Lflj I Ajz%£* j j.sitA J jjJ^ ■ i a *j | t j> I ( _ ? i- i j&> UiJ I 4-wj) l Jut&j g-ji jA Lei* J**i ; \ I 

ri 

■ ( U I ) ^ j,j -Uj j— ^ UJ ( j 


. ^ j^**J I (_jJL£ A - ir , ~ r 6 * 1 j I : 

* j> \ ^3 a liaJ 1 te*C LflJ I j Lla^o J**j : I 

t- 

» { U I ) j ^Jx UJ 1^ 

fOG 0 *j 5>4*m (£()u jyLiJI wo; # 

(o* )&***! Jfl Auiudl f Ifi 4^5^ i j*V * JJjuJI 


<UU i^L-Vr jxI^UIj U^yf 


10 


£jLa*hu*ai 


*tji} - ~ U* - j-l : V JyUfaJI » 

r jUi S 1 f w j 
U^-S’ jlailt jjUl ’jj -1 
'U*JI Ji*U Jil cl, LX; -3 


■- ■* 4 - J * > ♦ a j 

( r'*V £>^ "2 

"■ ■ a ,^ * ^ > 

■C^' </ J4i>l ’4 


J^ 

■ fo Jr .oJI Jj 3 JjaiJJ jaLcj ^J .J 

^ i^LUl i^LlI 4^- i.5Uj . v> ^u LjL ^ 

_ ^ . ( ui) ^ j^uj^ (> j 

■ i > 1 »yLkll <u»c*JL v> ^u ^ . [ ^t| 

-wsLi:t0 v» JW- : , i .; 

■ tjil ^ i ■ yl ’ LiiJ,| *-^ 1 ^ J_J>V> *JI oUi^ : r UJ| 

ji ^jjc<-2 

•*'' v ^ «fj ^ tJ u. j« :^" 

^ «A< J-^ fK-JI .L :..yi . :, .11 

■(*"^ ^ J j^i-o L^aJ 

i. 

:ol 

( y,Ui]l 44^ii| lc\tj V ^iC j^U Jj(j • ■ . r 


jfij *■ La-***^ I | j*a kwilVL i—i j> ■ jj;.-.^ 4 j Jjj(jLa :dJL>l 

*JI JUm j> Jjw yi jjr uj J-=^» Ul£JI_, UUw 

•J^" a^JajLII Ai*»Jlj 

• £. <o> JI -^i » % -;-3 U-jAj -3 

S‘-—^ Lfa^lj i jjSLJI jjic Lf x^ j^l Jj«i : ,-S 

• ( C-J I ) JJL 

• L-^j 

■ a _■• » ; -.*■ tl ^ Li ; o 

4-^J! * U Jjj L_*>j {^1 ) Jjti : dL*j 

*u i^aJ bilSUl^ 

* V* ^ '^LiiJ <wJaJ j aa$j ^LOilcj £ji _yj Jx U : x^jJI 


> i gl ^r^jj -4 

*>** LF* e^LkJI 4^J! djij, id'lcj ^ ^jUa-a Jjj : CLwJ 

t^r-^ uil^Jlj (Ul) byjJti ^yO> JlcUJIj ^ J>^ J-*-° of 

* (o^ JP 'Jht ti^>:ji 

J^UJIj Ly>-j jl p_Jj^ada p-jUaj Jjii i ciLj 


P 

- (cJl ) a .iiuuJI j_a jiik }J _5 

. <J U ^ fj>J ^ Jj> ; v 

(ji j*UaJ 1 <uj> L>*)Uj £jUx« Jjti 


fe^ 1 ju^ijijij ^ 


12 


. ^ -f ri- o 


6 * . * <)*-+■ a $ 


"* ft* I "* 6 ' ^ a P „ 

L> f t^j jj^-1 co u -2 '* ~\t ' v '" a % * 

■^ oj ^ i -i 

• ji dUCI -4 . 1 4C2 ^ . 3 

^ 'J&* - 6 .4^1 V ate j> ^ V -5 

.J*U ^ J*L* ^ r*JI ^ ^ 

.Jp^LuJI r V ■ J 

r *i -U, Ijlj* (^i) v Vj ^ J*i ; ^-| 

jiUJij »>] i^iyi ^ jjuji 

* ( U I ) $ jj JL ^77. , , ^ 

.^Ui u _2 

•JLiU :L 

, Ul JL-JV ojCJI > ^ y-iU J*j :cu£ 

• L ^- 1 c»j J*“ ^ . uij 

• aj^Jl^sJ 

r *i' d*. l^j 5^^ ( 0 j) v Vj ^, ; t _,_^. 

-*•** *>’ *>^11 Mil A~jaJ , j,^| 

i 

*(CJl) :?,„ i. 


Jt 


15 J till fi Uj 

ji)Uj 
.SO aiarai ^ v -l 

. f/C ^kXw oCLJlli .2 


- J*b- 

. jLuaJI JUla^JI U -1 

► ,-lx; *-5*^ ^ 7^ iO U 

Qj*i dJLsaj^ i j*^ a ^jLla#a JjlS 'jjjjs&i 

f 

♦ CJl 6 jj^j j v J^UJI^ 

.A^juJL aj J^ajLo : JUfc^fi 

.4^£2J ^ AjjAJLiJ £jLj 0 g .,duV Cou : ^ . r ^ M 

* lj™±aL jJm ^. /juojlj ^ -2 

*^>1 ^ c^LtkJI A^JaJI ijiij ^ji j* Iju^ : OlJLJU1 

ij— *JI Qjlj <J g^£™jl ^Lt £jLa* JaS 


* hH 1 


*jLtli ^ij J^-s Sj-***JI oj^j 

(j^ iuijud I dXa>J I J AsfdjJ L t^ J^ajja g Le j O jj? A^ J jJULa l I^Tb 

'Jp £*J lK* 


iiU wLvS'l ij^yi j 


14 


* UjI J^UJIj **>| 

* ^ ^ J ^**'^3 ' ^> : . t^. 

lS** Oj^-h.A (gl) u j , aU ^jLia-s Jjii :a£Uj 

‘ <^* JI (jl* ^ 

•V* J J> S^UiJI i^SUI #v > iLOlij JJv?wa : ^J1 

- jfi-'j cligJL Li jj -6 

, .oj^**JI <j*!* j»J>j : V 

(CJI) ^ ^ ^ J^UJI_, fJ *, tjL « J^i 


j> <-*j> ±±£ 

.»>! ^ i^AOaJI i^JI tyf : < [jj| 

.jtJLaJI jL? Jx jlj ; j 

jlj ^ <ol) v j-jU J*i i .-.jj 

Jxlillj t>l ^ iy.QiJI ^yi ^y i£j j^ji 

.(cjl) tjjjJL; j ?-.,,a 


^UUlf 5 JLei ill tiLdi jtic jJa-j '2 

( j IjJ 1 1 < J*t Oj JAoJ I 4-e^jaJ L jyj3 j+* ^ J ^ ■ ' ^■ i0 Ji-*3 * 

♦ J I t> jygJ? LsJ I 

* yLt |f^u I i I ^^3 LiiJ I Aj>if fi J Lj ^ySy 13 ^ ' 4 j ~ ^ ' 

.jj^mJI Jrf- j> i-2j> : 

_ * 
c UgJ \j t-i jj &J* I ^5 fr jpfls UaJ I U jjjS^la p*** 1 I i 1 

► fkk*J I *fcJ ^ ^ J j ^ ^^3 t ^ i i ~T * i £ 

Jg n^ u jl -3 

JLJl Jjufl ^a*> jljJL ljJU-4 

y*o *A f ,j_yJ I OyJ 4 a£j \.rt# (J-^3 - jjJ r^ , 

Jb>w ^3 jjSLuJI Jl£ J riT # jljJ^J l U i hi fc ^ J I JlaJ^'l 

,y- £J>j 4-JjtiJ! iid-PrJIj Jtli ^ij 

, j,«*SsJl & J> 2 LOAjPj *Mrl r J> 


Sd&ttH 

. j>Vl fflB fcta (jiS I j) SjjfeUif l «UtnTb £A>J - 


.AjuX^ £j> J_iiiJ! i_faL : JJLo • ft 

.4*1 ye Jut yJjj : ♦ 


.^uftSfcN JUaVl j* (j!S 1 j) 0 $jj 2Um^I wjajj- 

a »X-^W i^J^ . O i ^ Jj 3i lit *1 ^ i* > ) ! 


4^*JI *aJJ jxUJIj ijljt'jn "j* 


16 


‘ 

.JbSjjJl j^i 4j rrtinlt <j! Jjirf t ijic £jUa*fl Jgin ^yjj 

.S$uJJI 4J 4>f uijSUmII ^hi $ 


:iLrtl J**JI 
^o jildi c-iL-i 

' #^t ^ ^ _ 

.A^l ^yo JU jJjy “2 


* v 

4JUJU? 


tA?W j f ™3 


J«b- 


,di-jsx=i £-d JjsiaJi f ir l > -1 

•*> | & jjb I <U^aJL pyiyJ Jjd '^aL 

J I ^ a ^LbJI ifc^aJI AAij i-o^j y# Jcli : L UkJ I 

.£~k}\ Jx j> d>j?* :^£ 
^^L£aJ) a j> ■fLs^Ltj jjy^-a r AiuJuj 

*4*1 j ui l . ji.Ha y> j-S Jf ^ Tj " ^ ^ it l^Jlj 


19 


iJLl » 
6^>l ^ l^frUaJI o j> 


. if ) g jij i pU "S 

' ^LflJI ^Jx i m S^ Ji J"* 3 " 

j&j dJij LkiJ jjjpv> *%*-* yy JLq L i : J 

.aJI JUw >> ^ ^J> I * k? 

•fjTJ ^ '-V' =(J ~ JUJI jlj * 

* 

L/ -2 *^ Jl*1ajJ I I j, t^jl) J . XJLm^a jKi-q^? ^Jx LiJ I t 

,JL> ' ijj 


* iic o $ \ $ J I £_d l 

v^'r* «J 

*>l ^ ’^LiaJI Jl *u>j> ia'Hxj 

It 

. ( CJ l ) frjJ-Ui' j77..„a UJ I j 

•^*p* <“0» ^ 

.!*■ 

* 6 V^ g? 3 ej-w^Jf jjj^a **J : AX Jl 


a* 0"JJ ij-U IwLmVi juifjiJK tj^VI 


18 
L£^ lj*> I j Lxj Lix* j* j>u ! j*J^J I O [j i I 

Jattili V - j*Vl j*V - W - |*f 


$3 


' ,« iJ •■ J ••••-•a- v<g ‘ • •-•'*!»*-,•. v^> iSivtJV >\ g>v .-: . 

.jiilj ^4 ^eV -2 .is ,JL i 

£ Uju3 -4 
|Sn J-#)l^l 


- * 4 ? 


jX gliSi t_ii^j p -1 

■B J •* f ^ J yi 

*4#a (*Jj “3 

J$k" 


• i sgiLidl jj: ^IHI .Aa j j , -1 

•V^j f j>j ^ iffcJ 

^jlx aJLJI 'i^uSUl ApO^Xj (|J) V ^jLao Jji : ^Ji ^ 

* UJI «jj4^ ^j» jJLJI OjSLJI 

. frj> f * jp& UE aJ I Aa^jJI d.o'^Axj JxU -glxJl 

J> Uj|> : ^yX 

■ ^ SjfcUaJI #U^Xj ^»\ : Jp ^ a ■ ■ t l 


*jLJI jSU 

■ j*J^.i | gr^ 

*(jl^JI) aIaJ I Oj?^ A-^Jv> 4**0*)^Xj pjLiarf ^Jjl? 

s!. 

.(cjI) e^-ULj' ^ 1 '■ ' l< l l^ 1 


s- 

^1) (jdi^i' 

* o I (C*t^ jfr 


4 — ,jl 


21 


fl- x fl ^ A ^ .K ^4 # 


.dU. J4; -2 

ilJLll ^&l J-.L; Cl? -4 


JdD 


: iu^l 
a 

e ^d- ^ ^ ** 


rii40iJi>uJohl 

^ ^ r*" 

^ ^ D # , O s a ^ 

♦ *Uyi j^SJj yjS\j_ -3 ^LijJ a_oLJI jd j pLu j I - I 

■ j^Ji ^ |*j L> ; i_i ) 

^ 3 j 5 LJ I &j>y> Aj>y^j 3 ? jpii J_*£ j&j ,Ja£ : y L^c 

* ~ 

. ( CJ I ) sy *UJ j.X.X a UJ I j ay- I jb LkJ I 

,^5wJI <_^Ly j> 

* bj>> I ^3 'ijjh UiJ I i jr** SJ f & J> <L*^X j jj j>U* I : LoU I 

JjSwJI J?jn 3 olji> j^j ^3j3y* £ 3 j Jjt3 : ^Ly 

£ _ 

, ( CJ I ) i! yjbu jTT l li fl J-t Ullj t> J> I ^ LkJ f 


Jiji 

^ L> 3 *^w ^ .i dl tf I * 


^^jHN * » S J-*-* _^j pj3^vrf ^jLixa Ja9 : l L> l 

. ( Cw f ) &y .MJ j .CCm^ J-t UJ lj 0 y> I L? it jpfc UaJ I 

j* LliJ 1 jjfSs-rtJ I dyy < J? yl I ^jyr-* L-Il* ,Jjt3 : l L> J 

*. ^ ■ 

• ( U f ) fry Jjii v T7„„ h ft Li) I j & f ^JLi 


jjJ ^ 4 wmI L™«« « I ■JU m’ I yJ-jJ I fl vV7' ^ 


20 
f l*wi (-j^J 


: ( ! J* 

JJ| - jLji - JiA - U - U^|4 
£\ - Ul? - UJa?» - yji - UJji 


■Cj&jp- Uaj 


Uil^ (jl t dUllSj 


(_jjUJI JaaJI Jj-a> jji Ij-i JjSl JjwJI 0^ -Ui» j 

,jj5LJI ^Js. *jl> 3?^M/ J. 

•top i_^^i 1 L*i! 

# 

yw3J J^5-« IjjLyj j J^vs ^ Lj t-j yuj JJLD > 

.<0 JjaL 

n 

J" i^j j ^ jLj*j JiUJI i L44*£ U 

J«*aJ jUj O Jp L^aJ ^ 

.J?jL 

.(ilSCj jLj ui» jLOJ . Uitf'i - 4^i - Uili - jji 

" 

. J L> L-vsiflJ J*>wa w yu J UJJ jtLdJ t Wtf jS 

i 

* L^aJ y* i^w*> ^-J jXi j 
I JUa^i 


a:» l J® 4 .rt-^-' l -2 


jjjUi 

: AwjVf <_j j£.\ 

-1 


** . r * 4 r* ., 


j>L;f Jf -3 


J^b- 


' *La.M*|jf - i 

D ^ftlisJI A*ij J I A2 *j» : ^ liJLijS ' I 

JUiVl ^ ajSj jjJI 

ilw>Jlj J*U jij Jaw ^ jjSLJI J^aJUo j ! jJ I } 

■ ^ £* J f 


■ | e^ji Ljr jJ f^-Jui “2 

*■ 

* 1-^-* J 3 ^ 8 i_$* o^~^\ J^aiLo jm? 

’ ij 

A iU JI J UU S J I 4j*V jjJI OJL^v V* jpsi*A |Pj Liitf Jj(j :jjr*>U 

^ J J-*-* ^ 4jf Lt jljJI* 

,^> jjj, Jj*-a ^ (Ij^lj) iJUj.ll 


• ji>iLiAli j^J iijj j \ 

***** tW J -^- - 0 : wJ. I 

r-^ J ^ ^ Wi 


22 


i-ijJI Mir i^L.S'f Acl^Olj *_j[ ^yi 

■JJj 3 ^ 0 )*— f j> 


.1 

^L!jJI 0j 5LJ| 
j** 1 £*j (V i* 


** y* y>j !*jU [»**l : /w» 

-M J** j-jU. Jjti 


i. 

■ Iju*JI 

.J»M\ JU^j J*> V lj> J*i ; jfc 

t >] ^ i^Uill i^JI <LWj WUj ^ J^u 

.aJI JU ^ ^ J^. (« yi) 


jblfij juLJf J_tj Uili \ + « ■■<£- .4 

* i 

. JU ^ Jj, ^ ^ ^ 

dj£~J\ (jt. v'LJI ^jLiM Jjo : , UU; 

ojSLJI ^j> .^U .UJI .j^fe ^ ^ui 

.(cJ) 1>b Ly| 

.»>! ^ ( >hlAJI i«iill 4^j i»5Uj ^ : ,^[j| 

0>jl ^ *** -k4 r ^ ^U- J*i i JJLLu 

C* J J™ v* i^L^sJJ j[j i— iJI JUiVf ^ 

**< V-^ J^ 4 <J ^ olSJIj Jaii 


25 ^UL -,^ 11 ftr i aj tJyL Jjti ye y)S/l 


: Lfti J^>JI 

f^L C L .i ; . T ,,rl -3 ,kiliu.ljS yo jil -2 . LfaJU^n t ■!? 


. U-aJUiilj 1 -ij * J 

t> jtMS S'- ••*' ■* jfcllaJ! jj 5 Lj[ y>\ Jj«j j V ^i 

.{Cjf) 

* 

. I ^sXi y^o JL> ; L- J & :; , ^ 


* ^*i f ao j-n j^i -2 

J^UJIj i^>^ r l 4jSl *d*JI Oj> yjl Jjti :^J 

a 

frjjJUJ 


■O^^JI tJjr> 

OU^s jjbj I ^s> i LiaJ 1 e^p^SLl! o^> -iLo'jLcj pj : cJj-jjJL.-’ 


. I^L Lta ^jjl -3 
9 

JlajSfl ^y» (LPjlJa-fl j.'V) jjjJI J-*i I Lb^". J 

1 lM* ^ J j I I j ( I 

* S^JtoUaJI dJwdL <ui jUj J ; I , 5 * L 


i->jiiiij I****** 1 *hS| J I Jl£- I jjU I J l|_J I pC V I ^JS 


24 


JUi^ 1 ^ * *«J V *uj> io*>Ltji J**i : t < JLmJ 

Jx U jij (j -3 J jSLJ I ^X J -r^“ J * y I J A^o.'kJ I 

>j+> £fj ^ iJuiJ! iUsJlj 


4 Ajw 4 l 


i<uaUui 

* 

£jLa« J*^ JS <y& 4uupJI JU&f 

^ * 7 .T.,1 


JMJVI L4li ■ 

0*^* “ >'*!-; jl-L-JbJI 

f^-J Uj^I 

15 

Ij^-^J' ^biI LxJl 

«■ 

jljLfS^u" Ujjl A^UaJI 

[J 

IjJ 4^L{ i-yO fc iUI lj-4-^' yJ 

4 - 

bj'H^ (^1 

»=• 

pJ Cti 1 

(. 

tJM^ i>* 

f U bji ■ 

* SdAls 


*-*^ *i cJ-flji ^jUjrf Jas Ji" ^ iUuJjl jL*iS'l 
ywawj JjJI 0 >**j jiy iJsU^Jf . L J icL^JI jlj j\ 


• Upiay fj&J 
27 
if 


J-J ... 

oj>jt -2 .^jjJi LJ* . i 

(•^0* "4 . j!ui C*Jji - 3 
- ?. 


'iftijaJI JL^l I 

■ £JuJl JjJ ; Vt ^j f > 

.1.>( ^ S^UiJI i*^JJ **j, lUJI w^U : lM ,,j J| 

. jgjjJI £j a ;t 

.JLSaII <_yU Jj^»tJJ ( _ s iy> J&\^ JjJ ;^_, j 

.»>! <jj »>UJI i<^J( Ajljj Lj^Uj ^ JxLUl xJU ;>J,_. .J| 

•jjJi Jlill! i-JL3 g_c 1 

'C 5 ^ <^L 

.J^UJI XC fJj >u. ^ jjSjl Jt ^ J^, ^1 ,.,ji | 
■>. J ,jB ja -. J> j.J.U)|, ei )| >fU - ' 


.ffl l jn ll f < -1- . _,j 

■* *■ * ■■ ■ -i 

.^ill J+l Jo L> J_*j ;j_^' 

^ ol&l (^) d jLj\ Jx ;| jLk 

[*^b JJ>N» >* 

•»>• ij> ^Lk)l -u^JI a* ij AxMcj JxUJI JL ^1. ,1 1 


*5<>^f iM '*^ 


26 
U] Ujbj^V) J*a ^ 

. UhJL - , ^ 0 : y^Lt « jjSuJI B 

. >*l Jiw yts ijl ibJ! utp- LSO^^^i B 

■ iiUj_L*» ^ jjf . ^ 

■ ^ i i X .u.. [ : • 

4AUaJ*j^4UOUaJl At - 

• L/L (jJiiLiwI : Uia* 

.2Ual96^| f U^u OLoJli j| - 

* K 

- « 

4aM3fc}| 4fS^1 «U OLajf Ijl ££j| ^ L| ;,, r; m 

<J\ i>fAjf : ^ • Ai.^U jl 


iMdii uuij 


** i J ** 


4 ^ ^ ^ ^ r* 1 ^ yJU 

♦Jji > JJ Jjo 
.jjLj jikJI £*, -4 

,^UiJI Jl ^Jx ^Lj Jjls 1££ 
.Jxli jij ^ jjSLJI ^^Lc. io 

Jgflj ^>wwMy4 i=» J>* w I > J“ IfiJ t I ^jLc. jLrf Jo L J^i j_^Uv 

.(^Hl) (jU s^*i »* 


Sdfila 


. jJjJ i i'HLc • lq4ut ui ^JtfilflTl 

.JV-J) JJ c^bi :^u • . J*-aS* Jt 

•££ ^Jtll ji 

*jUJL jJjJI f Jufe w**L # *3jLSj(^wlji 

.y Lr ^jjl e ^1 jj 
4-^jaI! i*JJ iu-^L-Sff JU-ljjJL sjl^'Vl Iji 


28 


JcLaTI utjxl 


JjUtll Jjlfl 4^ Jij JjlS 44d4J (U-J I 


.yj j*jl I! -2 

^iC*r ^i3l jjfj -4 
: i-rtliJL*JI UI^I 
:jj\ Ui -i 
.pUl J -3 


J^ 


. aJ^JI <-tAa -1 

-j^LiaJl jcjLII ^JLc^ u x»U Jjts 

& j>\ ^ liaJ I Ad^aJL ^j3 j^a Jx Li ; jJ »JI 


.£# jh^J I -2 

*e i>1 , 3 S <U^aJL p ji ya ljuxa : ^aIJI 
J& fijrJ JUj j T.r ■ M„n ^U)J? JxLDIj ^JLcJl ^^Jx cW 

. ^*> j ijh I aJL*?J I j { jaa} I ^Jx j i jju ) 


iH |>J I jUJ ' f £i ^ "* “3 

I * UJ I Jl I ^ ^-3 Lj jJuO 

+ JxLi ^ij ^ pbJI ^Jx 

* ii j,? - f fiyfti LiaJ I o j^aSv! I hy> aj*!i^x j I f 
AjJI 


31 


^ U i * LJ I Sj li jJ I j jj j^J \ i ^cuii I Lj*?* jj & L* Jk*»s - fjJj 

.fJAa 3 j*A4 I^aj ^ J-aU jJ^oJI 

w 

-*j>! y iyllaJI i—itl AMj iJ)U.j ^ ji y> yy Jx-U : J Jj JI 


. j^Li jJLLJI '^-‘ ■!— -4 

<yj «A r *w»JI * LJL lUL^uV y~a (yL 0 Jjti : C— 'Jf> 

.JxLs J*v> 

tj* ul ' n " * v j, B ^ 

, h UaJ I I w 1 ji - .--u \ . a aj J j^.«a a : J L Jp 1 1 

j MMi-i? J-fUJIj ^liaJI ^-LdJ ( L _ s le ^ Jjo : ^>bfa 

L_^aJ Jj>^o ^3 LwUiJ[ iL^>Jlj { ^UaJD ^Lc jjb t> Jjjjij 

*0^’ ^ 


34^11 

aj I j j LSJ I <-*& r^JU • l^&Ua UJ 4 J ■ 

jlj iLl :t>U*a • M*nrt14 ^J^4d3 ■ 

: • 5Wi1< ■ 

Xi$* b**** 4 ui% 4# 4 }SUj duiSj ■ 

jji ^,4 

J>U ylkJi J^J • (41*^) (J^Su 4j1 4J jSUjj^ ■ 


I djiJJ ji i ..USfi -Lt ^ jjJ lj t_j[ jh£-V i 


4J 


J*fl <ULs £§9 uj<du (%ul <U y U JIUl mi -4 


U^UJ 


: VfcWi^l 

.ijjljj wlXtl I^Jd* "1 

*|jijl yy? -3 


J>^ 

■ o^l jj -X 

*J*JuJI ^JlC- JkA3 

• 5 j& UiJ I I Aa 5 j 4-0 >iLt j ^ ji jA JyC. li : i__^’ 15U 1 

,^iJI i^Lcj ^ JjJti* :4j Nj 

A ; ■ A-o'ilLCrj A- .| -7 ,f ^^3 Aj j t . . - J ^jU C^*J I o >_-_ 

ii , < mJ-i JI jIj aLI -2 

♦ W— * 3 J J-M |<^bJl >jLiU Aj JjJuLo I frLI 

,^LiaJI joill ^ ^ J^i ijlj 

*3j>! i _j3 4jj>liiJl A o . Plt L ^ji jja j> J_4 J^C-Li 
33 


/ 

• ^ -2 

,a^>l ^ \ ^Lkjl 4JLij La^Uj J-tU r^j 5 

*■ - c L_l I A ^. . - . u e j | ■ i a ^ I I 

♦ JjuUI iJX 


. £ Udl J^i J^i -3 

.^liJI ^ l jU* J ? U Jjii ,:J^1 
. & S j^Uill ^A.ja.11 ijiij Jxli : C L> Jl 

i 

„ l J Lit* j-fc j * J**jU I ^ y ^JJayj J jjJlo : L t^l 

. I & y* LiaJ I I * y* jjy*-* *uJ f ti LJa* ; p L»J 1 


* UaX ri iv l I / i <j r-« -4 

* U^flj I <= Lw JLaA ^ jji sM i .t i 

* Jpt ij ^ * a 1 1 

. * y-f b yUiJI <LwaJ *s%£j wy j^riW5 4 j JyuU :juajl 

. J**iJI 4 JI £. J*Aj ,jlk>11 JjjtiJI u-Jlj : Uj-c. 


jL-syJI liJU juljiJlji L-Jyvi y 


32 
5d&Ld 


^Jjjijl iAAJ ]y^V *** I Sj jik.j 1 Jjpti*jl 

aJs- tyjpU j J*nJI Ij^wswj LJb oj^/j j\ 


. iJjJJ I j Ju^j I j 

iftl (jJlc Jjo ^JJI 


ft £■ 

yhj 

JjuU JtSjJI jju^Jli 
^yJJ ^j L b»J I j jUiiaJ I j, ■ 


J^UJ 


I J uq-pj I ty 
(*</ -2 


.1* 


y** O^J 


u **' * 

jjl o- 


-1 


y - 1 r. s 


^ 9 ^ 


t- nrfifc I -4 


.gWi Kpi -3 


9 i^>ai |p 1 r 5 1 1 “1 

, UlJl jyiJl fcJA* J*5 : ^nif 

^>>1 ^ i> yiUaJI iu^j 4*jj, a-o^U-j ^ji ^ J^Li i JUJ I 

w 

"i^UaJI iUcJuJl A+n3j d-fl*iLcj QtjpdJliP *U JjAjLa jjJ I 

^ JljAiLd I L>jhm^j 
, ill jJV Ldb t J UJU 1 ~J_ 

* T 1 Jj - 1 ji-vJ _.jLc j. i ‘, jjJbJLs ' La^ 

* 1 b jjyxji ^ I : J LJ I « l5 i*j v *> t_i^> : ^ I : JUJ 

* & ^>1 ^ & ytUil l 

if c LJL 4 JI ^3*i ^jSLJl Jx (^Up* ^UU :Q_^> U 
,J^li ^jj Jr>vo J-a^a 


fi^j Jusu 


.£ U-dl d^Lj-cJ! jlj -3 

Hi y_T_ jl JxLUIj y&UaJI ^cxill {j*?* U 3 ^ 0 ! J 1 

* &j,> 1 J> UaJ I ^JjJ I J ^ ' Zua^h&j Aj J j^sjLa : eqLaI I 

'i ^f^SU 1 & j> aS % c j * ^ i ; ^UJ I * (_£^° <U ; **i! I 

J J-x-* ^ j jrjp^oJ ! j j UJ i jjpO tfdla^tJ 1 A^jtj * 3 jb iiaJ I 

♦ JUS’ JjJuU 


ww2j 


* ! ^j-c Lxj 1 ujjLj -4 

if I * LJ L jJ UaJ'^I j^S'wJ \ JLt- ^Lyj U 3 ^ 0 JU-9 

. JypLi jjj ^ J-^-° 

j. .^..^ aJl>'V Jjaja j_Uw_^y 
' (j jfwJ 1 ^Jx ^-y= j> <U ? j> ‘ jjX 

♦ a^l ^ 3 j^Lfetll b^UJl & -La*sLej jj^wj p—*l : u >^aJI 


ixii j^lAi jLtiyjij tj-i i^tYf ^ 


34 


aJ^-V J^jiuJt 


So&td ,Oj> ii JCJU L*l* -2 

( / 1] - .£ ' fl ^ / 6 ^ - 

■ jx Ujj^J o^iLu -4 


— UbUJ 

;^y^ll Wjxl 

• Cp Iii^-1 ’ 
.{7%Jb oLjJ jQ -3 

+" * A 1 ^ 


1 

- Ldl^il -1 

c LJL iJL^aj'i! (JjSLmJI ^yLc- Jji : iil~-> 

•Jxli ^ ■^J| i UIIj 

. iyS 1 J_^xLi : U(w>l 

O L hji j&j fr jfii UiJ 1 1 J djtrt J jJt_Lo : 4J.1 > j f. 

*^JJ <n3L^w> j> J- ^ * lyij 


, *1 \ tit ».l I JlS J I I * — i qJ I g "i ili^i -2 

Ai^tJLj! * Ul^ aJLsjV jfclizJI j ^SLwJl , Jx , v ^>La , Ui :Cw JL j 

.Jx Li jij Jm 

♦ P-A ^Lslw 4 ^ t o 1 1 jlj : j 
► j*j C y I i A-i^Lt j C_J Jfr-.T ■ A AJW JjJtid ; ^ f .1-^ 1 1 

<( j^5LJ! ^Jx j> ^ 

“ £> 

■ I {J- 1 I fi J-«*S0 I 0^3" i-i^LXj |+rV"’ I : ^ Q 1 1 

't^jOL^JI jljlg ^i -3 

IS ^*xJI * Uj JUsjV yfaliaJl j^SLJI Jx J*i :cJL5l 

. JxU jij ij ^ jt 3 

•Wijijjyi.ui 

■ i3Ldrf j£j flj^l ^ flj^lJaJI 4Mjul1 Ajuj J^juU ;, P J jj 

iLo^Xj JSj^y 0 ^yi ;u JLaJ I 


Z-jjjJI ajJU ^Ijjr^ 1 ! ^ 4jw J^duufl 


34&IS 

^^U-w ( jlj) £UU i 1 

jf J^AS oli b jjSjj 4- yfciJ i j\j ( jljJl) 

£ 

J*>h y^ J i> 'j^ • jxli ^1 

■ J j j . fl i ^J 1 1. i 

.aIa^JI ^^Jx J ■ 

*Jk*^ 4L>> 4lx& Li ij^yy jl_j ■ 

. ( 4JLttw, t (jljJl) ^ I J ■ 

’ j>^4U gL*-4j O^J La Ajw J^dJI y^ajj liLlj^j i 

C*j£ U t j\ j^iVlj LI U : jjnj • j 


-VOiVl^AjjUj 


- 1 1 ij j ' fj 2 a 4jJU tx J jpJJ \ ir — jL 

.w^jmJI jlifj cJjl ™3 


Jjb» 

t Lx g jJ Ld “1 

. (j^) JjLaJ^ Jx , ^U,Ui i_iU 

* ^ .1 .t .o^ J 4 ■ ^.0,1 1 jlj : j 


.•* 39 
jjisJtj » J j*4! 


f. — 

.ixju> aJLqJ> I f| (j~ <■ ’wilbj jLlaii _} I . U .«fcJ I 

iJLu^t 

c t 

ii yuo jjSw L* &^Lt ysj Jjl <J 

.c/i/UJI jiiA^ J &JJ jjy «Al JLJj 


* i ' - o-t 

cLl -2 


:&u jp -i 

■ |+3sJ j?^ 1 ^ ■ iV» ^w (j | 3 


Jj 1 ** 

.JXd ,ol*lJI -I 

*«■ * 

> i £ ^UaJI I 4 aJj Au**l)Ltj 5>jJJ j-a 1'J-j^-a ■ j +-Lw^J I 

. 4^JaJ 1 <L*Oj iLo'^Lt j ^j-9 y> j^> - 


jalca mJI -2 


<jt^jJI J &>%£ J ^ji. ^ j*> IjjL^W * 

i & I j_ii IjiA i) i j l -3 

.jJljxaj ;,jj 


LjjjJI 4*U julyUlj l_jI j£^\ 


38 


u3 jla£ ijUj u3>Li) <U3 J $ju u JI 


♦ 


* j^g-' L t E Wji ■ ■ -^ ■ ' a 1 40 Jj AAj I 

.^Uj)l ij^fc yo J-mJ! jUj jLJ - 

« ( jUj o J> U-L^j) + L>Lws JjJI Jj • 

^jiSs^ JsjlM ^ I _j^ ~ 

* ( (J L— ? Jil? * IrtMrtJ I ^ 

UjS3 J i\ &$jlAtS jAJQ <Up<ala 


^ “1 


LI . 


H 
- t>lj JJJI Jl —1 

-- | H ^ i I ^ 1 ^ " _ 

ftjL r ,J I (jji iaJlvs' —2 


JdL>^ 


Jl JjJf y^pC 


Js& 

. ULua J_o-cJ I jtl I ^-uba -1 

-j* a y.^ T^* uk^lj <_fLc 

. jjSLJI ^Lc ^J\ 

* v 1 jp> i ij jjfe Uxi i fi>jrt*^J i frj^ uy&j jjjpu* i ^LaaJ i 

* -UO jiiJ I Jut ^ J La j tJ J 4*i J jjlLo : l>L u^? 

ifljl lull! J9-9 -2 

■ jir^^ J ^ I J * I (_s^y J ‘ (j^ 3 La JkA3 : JaJL^ 

.^Ufl-4 jJbj 'LJ JiJ I Jut t-j j-uaU jlSL^ o J i-J J^*ia »i 

.. i jjii Ui) I it j^SJL jjj>uot 4-J1 l ?[.aj : b 3 grfgj I 41 
. j 1 f a ljLJI I 

I i'j* i ^LkJI 4Jtij £jj ^ ijJL^a ^,g.t 

. ^.n-JaJ I jJ^pU 4jUj O^fLc-j £ji 

^gAH^^f / 

T e^l ^ S^Uill ^uJaJI <utij *^)U j Lllwo iwJ l 

J^UJIj Oj^bUaJ! <jyiyt ^jLiw J**i : L b L* 

, (wJjJI $jju_) j& t> j{Jjti 

j Ijb Ui) I j La <U J^juM I 

« 

. Ij^JI jS- jij jj 

-oJglkll j3i ¥ Li^JI-3 

. ej> I ^ 3y>LkII <L*jj iU^Uj I :wb^Jl 

#u-aj jlSLa tj *ui Jjjuu : , "j <J 

* L^aLd jjlb j. *>' 

*^,>1 i tj> ILo*%Cj jjjpu* *JI cJL^ij ;jjj glial! 

-ijMI 

^ jnr H -4 

. Sjfc li±J I twiaJ L £ji jpd I Ju.y> I 

i“i> i " 

^1 ^ UaJ I 0 > id'5 Uj Jj^va : a .jyjJI 

< 

■ I -^r^l ^ jjj*uJ\j jL?JI ,j-* 


: 1*O j JI **U kjl^tVI tJ j 


40 


t 

0 * UlhI u^iu Jji : I jjijfrxju 

J-cli jij Jb^v* ^ ^La^JI jlj I J L*i*i! I 

* ^ 

- JaaJIj jl ^ JjJkJI j-UaJlj 

iX**' 1 4A5j (iL^>^[) JjJkJI jS i ^ 

tJ*** jP!-a-^ ol5Jlj J> jP- |»^UI :^$U 

SJb |wJlj 


SJk&ia 


2Oi0 ia^jL^t 

+ -+-La^e*J f i 9 

i ^ j L? O- 1 1 t % 

\jX^>u j] ; y^L* 0 


(*^ 


JtJI 


s ,« 


L U a»JI ^a*« J 4 S 0 £j^>« |4wl jjisJ 1 


jJ>U3 

: ‘i-J^[ o j^f 


.U,>JI jTC L33JI -2 

J u / Jig 

- ^ fi *H *4 


»» f & ^ t , 

^Ltl -1 
A^daJl ij ji wLx^jl -3 
t 


s Jj>b- 

IIJ i*is -1 

■i*’’ 

,*J>-\ A ^UaJI 4^JaJI <L*jj iLVxj £ji yk Jj-U s -LOGJ I 

ilil : VI 

* wi) V I -W-aj **&%£ j { V I ) l_j ^XXlUi+A : U>lg 


. i J gm^ ll gi) Jgm^ll |jj 3i I Li -2 

. !§! J-x V 4iU jL 
^ (>e» Jw*j :^U 
A UaJ I iU^aJ I aaSj La%£> j ^ji j-* Jx ^ iJ>l 

,iUUlf ^-x * UjLuJ Sbl ^Vl 

^ a^UaJI ircJdl ii^aJ Uj^au (VI) w ^-t^A :A^*SJ\ 

*& j>\ 


10JJ jw.t^S'1 J^I_jiJEj yi 


42 

Sd£l a wUI: vb-a • 

\^f l%i^ 1 M. ilA SSj 

* IMpWW r f ,-,? 

M> 

wi 3 JjT' L oJ JJ 1 : '%La m 

.A 1 \ '&£\ A \ j»*h ■ 

,£j»*uJI {po ^aill — • 

* SJU* 1 ji ■ 

.i Jiji oLSJI - * « 

* i-*J I ji I j I j jlj^JIj i l^> V I I jjo^J I ^*jli I 

: iJUUl 

* U_2^4 rt ^“® |ji I ,A h o .l. vj 1 \ ^ V *K*a n L ^naa L lJ I “ 

* O’Ia^aLJI (j 11 ^ 111 " i TH wfl j b j '.o^J I t ” ■**■ ^ ij 1 r ' *^ jj| I 

\ 

\ 
ddfilS 

1 '■'■■" 

» L ^ fc> - • X'*’ - ' us — ^ j ,^s» * I ol^jl 

^ r 

* L . 'L' L ^ V I O lj i 1 JhAJ jjb I I ^-M-V I 

' u< | y ‘ - «. *tA 44 ^ ^£*^3 |**wVI 

45 
iXjLaJI OjiL-w “2 
" Jhft*J! 4fcJ^-C-t 

.aAlxJi j^i * .^H jL -1 

LJ^ ijr+* J*i :^U 

, ^^>1 ^ S^UaJI 4a».a)l ^jiys Jxli i 

. i j i . --i ^ jjh i j e I ^Lc Wjn>^3^ : 

rf*' 

* 5 J*^ CJ^ *j*U*JI ftjjyt*5Jl d-Jj (-iLfi3-* : I 


pCf ^JI Jfgthii ci-LLcJI dll Lmi -2 

i^LJI Cwbdl ^1' ^UJlijcuJi ^^JLt jj^L Jjti : 0 JL 

V* Cr* V 

* b ^ bJif I ^-jsJ L ^ji j^o Jjt Li ;*UjL«J 1 

* <wi Lixo j-fc j b _^> j f- L*4 v M |fc ^ ! ^Jx w : jjCjw 
* ^ biaJ ! 6 j-LkJ I ijj»- j. j jpu> *lJ I (J Li* ; I 

SoAii A*jjJ(JI fljJJ a^Ltf'il ApI^aJIj) u>Ij£^H jj 


44 


n ; , * 

& jptoLllJI Ajt^j i^'5 Lj 4 jlSj ^^9 { Jk> i ) AJLo Jj^JJ pb JjwJ ; l Lm*$J I jl 

.»>! yi 

. j<pL*JI UJ jjjJI j~a LaJ La -3 

. L$J b\$\ j_L* 

, ullSn Jx jJLaJI jCuJI jJf L ,J^L J*i ; by 

^ i^£ 

, $ j > 1 ^yJx l jk UaJ I l I * j> j jj ^?vo |^mi I : j yji) I 

4- 

a I a I ■ ^ | 

. L L> -L& 4j*^! jLjJI LyqJ I 


3jl&L2 
L JS‘ JyuU Ujuu fjtfl Uwl^J 

* UJl 5 ljL£ jy OJUiU J 

JLJ I | w >Jj V ' t * j> w9 j> (+J ^n£ jl 

* 

* 1 1 t_*>j IjLtj ( Lo ) CJu*jo ! J I Ld I 

- U &J !> I Jt£ Ld J LJ I C Mj I X iluU Jla - - (^6iaft - gtMri “ jL a - jlS t l^jl^tj JlS ■ 

.jrf/ul - (*l JU - U - U - U - JtjU - 4jU- 

■Jj^' Jui? jUd« .^LJI JLi: JISb 

.*■ 'v— Jl .iJj ■ .r'UiJi JljLl gjUdi ■ 

.JJJIj c«*JI JL*i? iDU ■ .jLfJ! Jui; Jla ■ 

.2Ljki\ JLdtr U - iilk'il U - JljU B 


V>l iiJJ *~-U*l Mijili) v-l >)!l J 


46 


^3tJ ^yjuLLudJl 


jj,U3 


Oi % *1 j? *»& -1 
,-ij» t£ 'JUI !M -2 


. Lb Ijjc jfjyjrjl J, r :n L_/ii±jLjj -1 

j 4^ j>£ma} I * LJ L L^£3j ^ I l> ^ ^ J"** 1 * Ljj 

.J-cii £ij L-Uo J 

jfii a J ) ^> I ^Jx S i JC U 2 J I AJ5T_Ijd I d dj J>u*J£ 

.oLja-d 

. 1 fr 'jfr UaJ I l j-^SnJ 1 * J> j J j jM 4*i I X? Llaua 

aJLgU^ uAJSfl jjUl jtsiJl Lf Lc J*j 1 Ijx 

* ( jJt) bjjJdij ^{j>3 

i^u}l * ; ■ rf* ' p 4^ J^AJM : L»ij 


b* JUI ^iiJi -2 

. 1. ^ f * U U dJ L^J ^ I |^b" ^ JjLi 

. JxLi ^ij 

l j^UaJ! 4U JjaL* : l ILJI 

j » jftijyi 1 jU^i * > *L**yxj *^1 1^ 


. jjaiJI j ..hi I JJ= -4 

,4 ji-j ^ i ydUiJI iu-Iall A*i j <u‘5U ; j : .ieM! 

4 al-lai I V~.' ; * 1 1 4 -.11 ^ J i rl 1 A jl5^> JjAta 'Lfljp 

• ijLiio jAj tj>l 

»j>l ijftUiJI 5«JI o j> jjj&s (jLiw : '_*'*z.* 1 1 

. ( Jl>) jj- aJ (ji <(-Li»JI A-ij 


Sacli 


j/vi jijji j iju^t ^ 431^(5 jis j>aj 

.lAjjj* U.MWJ J 

; Loj jLf - 


. L^j vs^UI jti” : ys^i • 
' '5". J i * ' a 1 , . . 

' j j jX JL \jpi+«0\ \j?u> • 

* 

, J ^ '■ 1 1 11 ^ ^ ® 

.,j~axtl Jjji jJd! : J «J • 


*2uLi^3lU^^ ■ 

■ <U » m l AU^- jt ■ 
. <Uw /( ■ 
. Jail uutj - o J - jiSj - jij - 6! « (?* W&3 o! ■ 

. jlJj- jiS ■ . jlS’jsII oMi ul9u! ■ 

.ijJLfcJI JUAj *— ul ■ .(jJljJ^-'il -UAj ■ 

•**& tW ■ 

. JadiU AitWl «j^Vl j! 


I Apill A--* 1 L*S I JX IjtiJ i J I J X*1 I 


48 


, 


•*3$ \&& -2 


Anus 


.jLil & ^J! > ~4 ti^ jilil c$3 -3 


-J^ 


-rPjbi-1 

.^sa)I Jji iu^£ 

•<’>' t> » ^LkJI r - - - hi I <4*jj I 

, ^ * a ^ I ■ f^T 1 ^ LS* ^ 


i -2 


,^1^3 J~oZ* jijilj (jiy i^asL; l ^>L> , Ui : I 

A w»*pJ) JUtiVl (jrf AiV jjjJI 0_^X( JaJ i/i i JsAj 

aJjwJI iJujJlj J-C-Ls ,_yi ,^Vi Ji— i> jbj 

J*> wlJ ^ 

\ a j ". «» Laj^ jUI i**i hi it I -3 

i^UJlri-Jldl «lJ « bJlj) ^uJI i J*- J-fci iO--J 

.k_)lj£*VI LjJ ^ 

.«>l 'i ^UaJI cfL^wjJI Ajdj AA^kj^j Lj^.'l : jUJ I 

. lJ Liw jbj 4 j>1 h jP LlaJ \ I 4_*J j i^*)L£- j j* I : i^JU ^ 

,*JI JUm Jj>w 4 ^ Ju^W lU 
s^UaJI iuJaJI JLaij i>a*iLcj vji^( j_y) !-LuJI j^> 

* ) ji* C? 3 4*a**' t i I I j i bjp - 1 


-JF U&J *Ujj 
t 4^1 J%tajkfl ■ 

jS3 - Jj^v-jii-ji-^i - - ji^jf 

d) \jX^ I M j^jiiauJI L. jftlxJ J £jj£j Jjj'fj&M ■ 

dUJI jf J I uJ j^AJ £ lift ■ 

J^WJI ^ pSsxJI ^AJ jV ■ t m 

■ iJjLJI pSodl j-C i S- , ( c-akt o tjr*^ 1 lM 11 

■ j*** JJ 1 ■ 
. * _ 
^jj “2 


ji)Ui 

: J->JI 4-j 

dl«JI _,1 ^liitl Ji' -1 

.pi 't; -3 


J.^ 

»*■! irll gl cLvLdliJI J ±3 -1 

«. 

( CJ I ) bjj dij Jx LA) I j I ^Jlk j™a I Ju*3 : Jl5" 

.^>1 s^LkJI a^cxJI A^aJ 2^y^j l^j^xLa dj JjAirf :4 >UjJ! 


jjJJ JLtljjSJIj t_jl j£^i I 


50 Jjto- 

.«Ullo cU^Jf j] -1 

¥ -X-d" I J L i .O f ^L 'W . d L : ^ j> ^wjv U | 

¥ 5 ^ Uij I ibtsiJ I 4 1 ^ 1 (Ws^Xj J . i 1 ^ f'A-rf^ I !_p U — I] 
¥ & ^> I ^ UaJ I 4^iil ! *sa?j ^ vLc-j jA La : JuX'Lj 


,S>1 ^ 0 


. ajL cUJI *aJ -2 

¥ ^ s. i i .v \ 1 ^LjtjsJ U j> ^-^.' U r 

AJX-jJ I ^ i 'lA 1 A^J>Lc-jJ [ ■ y ~ f ' n ( 1 ) ^.'.w I ! fr LaJ I 

, A a t 1 AjO j ( CLwJ ) j-^ ,',, ^1/ 


♦l*Uc Jbj (j£l «jlS iq * -0!) u>» ^j 

ji jJUa jl jj> ^Jljp-ij £t£ J3U 

AjJt 

M -JF 


53 


" 


IP- 

jl ^ - r> - ^ ■ “ 1 I 0 JJ& j, m * ■ i,u I I, ? jjJ3 jJmj I I M0 1 l3LJxcJI ■ 

» ^3..., i :n j 

" 33 3^3 tlmr ^ ^ o 3 1 ukAj Ij i ^ i * ^ I *L^J 1 Vi— ? I ■ f'~? '>J I Pi 


yfl* ■ H J > D 


WjC -2 

> j" 

o Lx> UJ 1 UjL. Jvj^j -4 


jJ)Uj 


I I I 
JL # f 


I 


,J^uJMji$i » 


J^b- 


^ UJ 1 j ii"" jp>c^aJ i ^ UJ L aJ L^sj *V I d _ jg jLfc > *m - s ■■ 

♦ jij ^ J ,^1 T, A *S jfr-LoJ I 

yb j 0 J > I Jut S ^ LbJ I apcJJ I *ut)Uc j j-^-U «u Jja<u J 

,$^>1 & jJbUitl \ ^*SUI & ^> ajPLzj 4-JI iJLgaA ^ 


jU{yJI JLiJJ jL^LdS'l 


52 


ujJj & wi^> i <J 

l C^U uJf) Jx OjJjp a i+^jI :y«JLaJ t 

.&j>l ^ a ybUaJI 


» j \ it I fO-j oj LcJ I Lijj -2 

JxLiJ ! iUI jJ I ( U ) dJLtaiV ,') 1 l Jj (jr^ 0 i_L*^ » U \ \ 

, J-cli jjj J^WA ^3 

w* 

.$ ^>1 jji a j^liaJl A ; ^ ' i.Vi w j^uU <u Jjjuu :4jUJ[ 

.,j>I>JI £J> J OtJi£ 

I *U-HdiJ j u ( *u L*J I ) { _^ lJ jitaw |^ur I l ^yxJI 

, &j> I ^ i LkJ I 


^jjli *^^1 ,aL -3 

^ill i _^UA Jjii 
+ a^>l ^ t ysUaJl Jyo-^aJ) iiA&j La%Cj jA J-tU 

. yw'^dt 1 ^ ^ O j,> ; J 

&^>l Jl£ fi jjblkll iaJaJl cUlij ^O^J, ^ji ^5 |*J ^1 55 


J ^ \ a .* „ . * $ ^ 
jj,W» 


- * .*. 


HI J-^JI v^fil 

j^Xj>UJ! JjU* ”1 

■ M l , 1 


J! ~-i -3 


Jab- 


j gia Mj i t ro f 1 

,^UiJI j^ill ( _^a ^Lo J-*i : Jju' 

£ 

pJL* jljJb £jiy> 1,‘t aJ%>LJl 


jjaAih 6" 


-2 


p Lo j,j5wJI J-C l jJwo li ^La JjlS :01>>JLd 

. j£.U jij J>5-fi ^ J^A^pO 

* l+J L- ^ X* * LJ Lj W jr ■ ‘ ^ 40 Jj * J ^ ^ J ^■'L‘>vqJ I 

« Jjiq I^VioJf jdj £4-laL, -3 

j ■ |J > !i JjC- UU Iji G ^ Jii I 4*^ a 1 L ^ 

* (^^*-0 & >„-UJ JLL~*a 
*4Jj 5LJ1 ^>>_LfcsX 

■ |JU Aj*^ p LJL JJj I \ 1 


4^jaI I iiJJ L^O/Vl Jl£ Ijpil 1^ wil j£*)i I ^ji 


54 

Oac -2 

V a^LX-] CwLJI *- Lr *LJIj cs^ J*-*^ ■ o j^>l 

. wi^i o-° 4J 


■ kJUsj ^^4-U dj*i I L £ji^& J*&Li 1 
. ^ & ^fisliaJI l a du^Axj aJI oLu ; L tAj I 


■ d-tHj^cJI \frJjLd £*JliI -3 

. j^LJaJI j^aJI ( _Js> ^{j* Jjti :g^>1 

l j 1 . !^ j. j| |^J L-*« jpi *0o *0 ■■ JjljjJU V Ji3 jA . Lt L& j I 

, (0>l ^ a ^fcUaJI fij^SsJI a Xo'iLtj ^ H. i.d : iiXfjJuJ I 

SOfili 


^^JuUj jjtS tij - 

Jftj 

OU>UJI UoUiJ ij^J 1 * 


,f^Lw jSbU lij - 


. 4juj j JL 4 J \ j j-aJ L* j9 ^a 4 > f T 
* Ci Us-tjj L iIj I jJxJlJ I - 3 

pP ^ 

b j>l ^3 b j^UiJI AuaJI sJJtSj iLa^Lfij ^j3 _ jfi I JL^m« ;Ol_^wJ 1 

■ pJL* CoJ-a £-<l> 

djS f a a j^LJaJI «^aJI 4jt ij <La^£j ^ji :oUL.-L 

- pJ L> til'J 

*ij Li I g..i % 1 1 tijiuiLis -4 

1 t- 'UJ L| I ^*3 » C-J JJh Ljv 

,JxU J^t>5 ^ J^v* if ^ LJIj 

j^iJi ^ JJUI ij-M-iv)! j, u3j-riT,id *L< J j_*Jlj iCjLl I 4-jJ I 

- Lmj 
ol^JsjJI CJuS — : j&u 

.OijLrfU ol^r^wJl “ 


. O Lb> 1 ^£. CmJ 5 w “ : 

.oUl^JI ojaL* — 


I <jlJJ > i T w^ I jlp IjJU f j u jl I 


56 


2d&l£ 

-bw - f^UJfjSfajU £4^ 


C*>Xa : jj>J 

'LW*^' 1 *^ (J! £•—“ 
.oilojjl^c3^-2 

.oiiij^jji ojL&ii -4 


^ f 


•o®i^-i 

.oIamLj ol j*Jd\ —3 


" J>1> 

. 4>jfj^jJ| ■ < I ■ ~* *[ 

iiS'LJI Cwkll f L“ e.laJlj j*lfeJI jt«ill ( _ s ^o J_*i : cXi 

•ol^c^/l ^ L^J 'i 
■ *j^ (jj 5^Al!aJ f <u»kJL) t£ji y, Jx Li :ol j -J I 

jJI ^ ^ 1^" -2 

- LJIj « U; AJLaj'i 1 jjSLJI ^yU ^ Jjj :CuJSCj 

.Jxli ^ij Jj»v 4 jy 

.jjSLjl (jf U ,^1 (j^> 

,jJL- <ij> *JV t>T ^ S^pfcUaJI ^SJL ^ liOUjjsJl 

59 _ . ^ L-^-Ji jJb J| 0 r>- I 

.a>?-f 4jf U frj^Uill bj* JuJI JL hj* j.^L ; 

♦ (jpS G^&ltdf fUkJilf *A3j J# Lib ; >, jL * 


■r*[j^ jlJI Jti fj^tn SJ -3 

■■ * * * ” 

^\j£^i\ *J J*-* ojSLJI L^iU ^ 

• JLiiJI L^J-^ i (^UoaJL d - -,7 ) [ g^-., l I 

-4jjSw Jl ( Jx ;^i 

Cj> <u^Uj jjy^ p-^l : 1 ^»J1 
• ls* ^Uill <uJajl a*Jj iuXtj ^ji Las jJ* r^U 


4J)>c) 5 Jlirfl 


3d* Ui 


•• y-v,': - ’ wfc- • £• ■■ ■.', •'•-R ■■! 

I . M 

■ I £> j l 


£jij &*> JUJ1 t^>Us ( J^J ^1 JUJI i 

* JW*£ijdi 

J^>UJUJi^ 

cr*o5UJ <3,P ^-«Jv> ♦ * d_^l_A^ d 1 j|J 

•t_i(L> jA; J-jJI Jji . iL*^l iJU*. J 

■Cr^ 1 Jj» jtJaM O, J*Li : ,iui> iL^ ^ 

>**J f (/ i-pjl CJL. : j jl> ^ <LL> <uJi Jjf 


liJU L*,L*Vi -ulyJlj i r »l jlJ e’yl ^ 


58 
. jjJistU 4 j£UJI V 


Jic Ji.ju- ,l*;l>lj CoP J*e Jt*rf iJLJI ** 

UiJ I -5 * ^'t j ,a|t |n I , jffl . M'J j J ^ ' * ■ 1 ^ Ij 

.i*Jl j lXm V : j^iJ • 

: ( _ ;f A i^iUJI l"il) jLx[ 

*j> U-'l j^il -1 

*urH^ Sj1 “2 

* i>jj ( 4 ^ f ^' 3 


2L^U}IV,«S> 


:jjj* crx ^ : jpw • * tjji* jdaJJ dj^UJi (V) |%ui j^Sj 1 

-i^Lj *LSt if n 

^Ljf ^ • *fciUadlJ IfUw jl ■ 

: vVlj^iwy^ 


- > 

•J : 


Lfi^Tj-1 

a Q^jaJ I r? ' j l — -* ’j - -^ - J ( Jji* ) ft ■ *' ^ :UJ^ 

■j *-2aJl (X^ li i-^ 


0 p 


. fin L j»iL fij^a IJ-2 

rf* ^ ^ 

, W I aJ "V Qj$^t J I 1 ^^5^ Y* 4 ^ ji> * yjuJjJJ iL«-3 Lj : 


M 

SI 
■ * y, JLii ; .- - . in ^ 

J«ill ^ MUj v ^ . k, 0> ^ ^ 

~ »oLito j&j a^>f i 

* jil ^ *J* *+X*j *J| JU ij^lf 

, t/V 1 (JUJI jfj Jj 

.. I( - 

. J *»>l ^ S^UiJI <U^JI i^Sj ^ 

•Jl> Jj^o AmJ^I 


^ It I 


l_fi " 


* U*Ai jii oj^JI ^JJ^a .5 

• ^S-UI ■ fell ^ JJUI i^jl 

' ^ <y £yjy> JcU r^JJ 

jM <>■ 1MI V*J *>T ^ i^WI i^JL ^ ^| ^jj 

■JU vwaJ ^ jJ^Jij 


"j* 

u ' JUJI ^ M O- W J4%i iU> JUJI Ob' lil 

. u» u ur, Jui Uj ui jyi UI j^, j^jji 


jm]\ 4 jJJ I otljiilj wjJ^c^'l 


60 


, . ul^iVl J jjjW 

* La g j^a Ju i \ 1 1 -1 

juill J** :^>_1 

i^ 3j*UaJ[ -u^aJL J-pli : w ^jJ| 

U-LJ^‘ Lo^c-j O JU- : Lm_^ 


/ ? a f 


j$i juL -2 

•^L^l ^1* yrt- Jff L» Jji : L JU 

^J> i^lkJl ApvXaJJ Aj^ai jbwJ <U3 J j.q,. ;,; J 

* *-J L ^ -d ^Jti j, ft f 

| <_$■* *j^UaJI Cj^iCJL 4JI Ol^Lo 

-*** *>( ^ ^iyj ^oJL j^Lw Jxi ; XL 

- ( j* ) * jj-u; j^gu^ 

,JU J^»oi ^JLjuJI iL^JIj 

. jloacjlt ^ jljsiJI .3 

-bj < bj JL a;V j^JI ^ jAi :o^U 

* ^ c^lJaJI 4>wLdf iUu aJ LOiU-j ju J haj U :_ Lt| 

^ j * j> ! ^ i ^ IkJ I ^ » Lo^fLpj l_ J j/l’jrt ^(X^a ±J? J$ 

.JU 9 

4 >i 0j — SJI tj> *JI JLi. V.l ^rVI 

■JU ‘■yi ; Jjhj ^ ( jLicS’l (^j) i-i j^JI aJL>J! Aj-ij 


j ijJI 


63 


^ l L y* ^ \ ± L^a 

+ 4*u? ^3 jsJjjJmjJ ^^yAiJlJ V C-sJ * ^L* o.** 1 


. j-o-c ja g-inll I jj^u ^Lkb -2 

I ^Lt l ■* ■ rtJ I ^lx t _j^-t j4 * j lui I i * I : cJ Ljfa 

.olk> J^> oLSUlj jaJJ ^5U)j JjuL aILu^ LjlSbJI 


^LkJf £pJI <_*!* Jjti 

*t > >T i LaiaJI ^aJj Jb&lS : b ^aill 

'S ybliiJI i. ^ '■JlJ I A ■ ■ r' *? 1 ,?LC- J) <, ^ i"l,-. rt 4j I * C. 


■*j> 


«au^ iiit* d^b -3 

V* * 

^-Lc t_s*^ ^ y Li | |*^“ : I *i i j j^Sbybl I ^Jx ^ 11 L^J ■ ' 

f= 

■ l ^y> £*j J" <y u*5LJI 

■ »j>l jy l ^*Ui]l a*s j irf'iLcj pjj ( sja) IjUurfJI j~> :ilib 

^ JujJL U ^y lj l v Cju :aJLa> 


I JJtiJ ^ r i i i— I JX.IjiJIj I l jS 


62 


^Uw! 


^juiia 


*4Ui£ JJUj ^^JJW 4^) $Wtf i ^ SjLfiVl f 

jli ij >JJ lP~ o - j ^aJJ : I S SjUVI * L*J 

f S' JriJ I ^ -5 

*oL-lj jj £ i * Vjl jl“^ J-cJ I jb — (j-J 


■fi 

,y aJI jLuJI ^Lk; y.j 

. * . £ Jv^ ( Lbfc 1 jj>u 

* Lfll - L4 a>I^Jj 

tiili ; j^w 

JISUI - 

. dUb : j^-j 

r ^J!~ 


(3jl>U5 : JLj^I Ja?J 1 
. j^-*> * iL* “1 Hii> *j& -3 


J * a v cL-ui la-A “1 

^ix & j Li I ^ ! i I j j^SL * a ) I ^Jx 1^3^^ i Lfc i — 

14 i ^ 

* I |i,?,i J ^3 j J I 
65 ■ 6 J * ^ ® ^ ^ J J jr ^* * 

^ U - ^ j > 

,* ^>1 ^ jJlc ft j^UiJI ft ^* 5^1 ft >> ^ g ^) - 
Sdsla 

*^>1 LJiv; UJli J«^jj *ft-*>j <u jku V J-aJuJ1 ^ r ^ a J i 

^ J > 1 j V ^ J " UT * - Z '" 9 -? 4 £*^ LiJl ^> 

, ^}jJ>J L jl f LwS r b i JL*iSfb I LfJLdrfl Wy*i> <^Jij <J% 1 

u^uj 

A 

: i * J^ r l o^l 

. jj-JI J ! G**o -2 ^ j^Ji ^ o>U “1 

oL . Lya.lv I I -4 - 0 ^ 

1 1 . ♦ 1 1 L^Jlp —6 ijJJtjJw3 oi I jjtt -5 

- ta *» 

. clc g - o^J l £^ ^ j -3 Li "1 

t bdlj c LJIj aJLslS^ jj5UJI J j ^ J-* 3 : 0 . iiL* 

,JxLi £$j ^ J +*** 

,t ^>1 ^LlaJI ^ii^JI ft d^v)L£j JJ.>N* I^j^aJ>Jj 


OyJI UJJ JifrljjJlj i _ jI I jrfi'VI 


64 3 d &£ 


.W^jIaJI 3 1 w-J?U**oJI jl Jjj ii |*PMW 

^J.^iV.ii jjl £»X>J I jpSsjj j. hA rtJ* j>& t^J^jLuaJI I 

■ u?>S i,w ^G 

“^hJ - Ul i^yu tjij J^w> ^ ji jJb *L*i?dl ri.l ^ a a. ;> J 1 yUoJI 

* * * * * 
” p^i l > r ^ 1 " ^0 1 Oji “w f 

( mu ' (ji ^ t ) ywaJL A-tfUJl yU-iJI 

.^bi -ylij -uu i/ll “j*S’UI -uAtl -dU -ULt -^U 


4 ^^ 

: A - j'SlI J - 4 ^JI <-* jS > I 
* Jo ^ * . . < . . 

; JLI -1 


^Ll -1 

* ■** 

,*U JjJtLa J - 5 V > ^ ^viJI J -^ 3 AU :^b j 

6 ji -1 ^Jlt Dj^UaJI LaOJI aj 6 j Lo'iitj j-a ^ jUa -* L Ui 

.^^J OjjjJij J T r HI ^ jryw ? ( J^liJlj 


J( ^ e yi Jtk ja i 5 L 1 -2 

c ■* 

1 j v ww^ jj j 03 ^^ I J ^ ^ ^ i_y.l 

67 


_ ^ 


i^J jb j & jSb UaJ 1 I j iA^Lt j ti ^liLLul^ 

- (L*J I s^J L ia-o ij- 3 ^ 

* 1 jj^ ^ ; "'^ 1 _J j-.n^ j j, i A a ^ 


* el ml I i-ilLa "6 

*>■ ■■ • 

-£■^1 ^J^r* ^U Jji :^4i;-- 

t Lto ) I <jU J> ^Jj> L? U l.LjJjr- 

v> 

^ Sj^liaJ! iaJaJI 4jtij p jj ^ J-eU \* LjJI 


Ui^t j*s- ^ J^aJ L J^sj I j^oJd jk 

itfi\ J-j!JI«j>i 

.ii>. *j> -1 

y J J 

« I ^Jul^J I - 2 

df 

* J^? gLa^JI -3 

. [^l iu? luui -4 

- J ' 

♦ ^ ibLwu^'l -5 
66 


: j ^jJl jd J I iuhj “2 

j^Lc aJIjJI ( U) dLeajy j^SLmJI l? Jlc : iafei 

. J^li £jj ^ jr^ 7 J^Ull SJIjJI Uj J^oUJf 

.jj^SLjl Jx ^ j> ^jj> ; JN 

aJLoj^J I Amj &jZ> \ ^3 i j^to LLJ I 5 ^SJ I i> jp> ^>Uj jjjPv* r" 1 : i. q_i *">11 

.*j JjMji ywaJ J~> (ji jjjiyJlj ^UJI j* 


• I*^Lj jt-uL -3 

4 -r 

Lj i^UuJI * Lj dUaj 1 ^ Jjjl kii> L? JUd ^oi Jjti : ( _ r ^U 
. J^tLi ij 

* ^JgJ I > 4**>Uj t-» J La j (*j Iji? 4^ JjJLt* I \£L 


.jLld JJI jt3 j \ > ; ^il k ^ l"l l -4 

-» #■ 

, I i yb UaJ I L ^ji I Jlw> ;oIjuwJLlII 

jj^j jjSL^Jl JbC ^U JjJ ljj£ HJnj 

. J^Li jij Jjwj Iji 

^ Sj^lJy I Sj*m5UI &j> j*-# I : ( jL«rf'VI i j> j* r^j i 

. j&> jj j ^ iJuuJ I iJLid I j 


,^j§j= 9 A-i jag -5 

c 

jtiiJI ^Le Jxi :dJljJil 

^ -iLa <U Jj3JLa i^waj v L>va ^3 J ■ ^ j. ;{ w iLSL) I 
y 


69 


a ^ \ < sLLidjji “5 

.* lJ* » I 4 -a-JaJi AJtij La*)Lcj p ji j* IXiyj : jUu^ f l 
j*a*& LflJ I j i ^3 &jALlaJl A**, jUU y\j Lli^j ^a 3 1 

* OyJ ■JkJLj' ^^*»*»* m ^ 

j£LLo aJ*^ * LJ I J j.rti j l_j j^a-Ld Aj Jj-*jLo 
^ ij y^ y ^^JUmJI aIapJIj ,^JL* 


(%w^f I 


SOttU 

♦ j i> Jju ^ aX&pU I O jXj AJ jJL*a jji-** I J j-rf 5 jh*J I ! 

hjhJJ yJ!“ /Ul 3 ^flJU :yJf 

4£W* yuu judui- /ut yuu ijiijji 
*£jUVI a^UpJ ;y^Ui” jj^jJl 

. ULk* JiUJJ ;y- /XJI yiJU :olJJJ! 

. ULk* JJ L*J f jjj : u- (X-J yj I yUJL) : j LxJJ I 


: Lrt! JujOI w ' j*> 

y^Xt yjl Cwlj -3 -^>1 ^ ftpJ 2 a*>I ^JJf * L> — 1 

*■ M ^ *■ " ^ 


S £-AlJ d™uj Li*i I jj- 1 jjJ b—- 1 1 ! iie ^ 


6S 


,cji a 


j* 


J^to- 

U “1 

£ 

.(jjSLJI ^-U ^ y>l Jjii ii> 


jjb j fi.y ! ^5 i jjb UaJ i APCjJ 1 A^wJj i La*iLc j i_J Aj Jj^uLa ‘tfbfc 
**wJl oLix* jP J* 1 *-* y y*-* j-yb? o l£J I ■• t«J Ljx* 

■ Vil f j ji< ^ ^ [ r aJ I ~2 

rf t 

. a y S y l yUill 4j*ij iU^Lcj ^ji j-* 1xu^> 

i * j> I 3 jfA UaJ I ^UtJaJ L yi Ldi-d JjU 

■y* j j ; v , v-t-i J^-UJij 

4 -A' * UaJ I A^piaJ I <Lh 4 j iU'Mc-j yj j^aJ-a Aj JjJU^> :. ,yj ijjl 

i( Jy^wo ^,5 aJjucJI aJL^pU Ij 

. J rflt-l jlr-i \ fl -3 

. *^>l ^ y UaJ ! Lj-iaJ I ajOj b> ^ji ! -AJJ-a :;^La>Jl 

* y J^UJIj ^xA)l ^ yU yi ,: ,_U^ 

* J" y XJjuJI XLpJIj 


, I yb L uj Li nl < ill M il I -4 

B ' * 

^ E- 

. ^ jp | A jfr i--:^J 1 Ada ■<■? 1 1 AaJj. iLfi^Sf j, I I j 

l^J *i iUS'LJI ciwUI <■ Uj ^s- yyj yUo yi ;c^aL 

^^Jh^AiL? j-wlddW'J' J^dwam-d^ 4 1^? IjdC*^ I 

I jjfj- j^'v Am ■ 1 AhA^Lc rJ . Lfl j La j 

*y jij y^> y aUpJIj 

■ (j I 'AfrfcbJ I £W>W : _P^J t j w t ijlj wiJ^’Lj ^ ^ 1 1 £3y_ - 

.^aJI jji.fr 

•45b* AjV JJ^I 4 a 3 j i^'ifrj £^j y) J-cli :(jljw^jJLxJI 

>>j+S)\j £j£. ijlJ * LJL j>u j jjLtJ! — 

■^> 04^1 ”1 : olj^lj 2Ai*l 

* b^ 1 ^vfr^AJ I 2 

.^J-ikJI **1 

£ 

* L’^tbO ^*3 ^ ' * ' ' '^ ^ Lj p^jfrjS jpO- I Ji JilyO J ~~ 

4i^ * yi &J> jj^wo y j *-iba* ;^W 4 JI 


%yi ajuj a^uSi juifjijij. yijxvi y 


TO 


J^ 

.oja! jiaJI ebb “1 

v y&lhJI ^a)I jjb JaS :* l> 

- j^Li ^j>j (ji ^yyj) jjb- y i^Liyyj 

— 1 * 

«" j jbb ij a ^jLd-o Jas 

i- 

4j 1 ' 1 1 ^J w i fi ■ ^ 11 1 j ^ j^x> 

. N, A <yl ^y_a “2 

.^LkJi ^iiii jjifr jwj ,yU Jjo ig y , 
.jxii j^vs ^ybji iij£ 

'jl* bjjJJti JxLL) Ij jaiJI Jala jAijJLg^J 

.jilijr ^ f Cwlj ”3 

■i * * * 

A 

*- uij z^j^jLgj \ * lj ' u aJ Lxsj n 1 ^yb i_> 

^li jij ^ 

,4j J^w* ^ jj^JI ^^b i^Ji 

^yuj 1 cybJf * L' ^ bJlj jtitll <J^ ; ^ ■ ' - ~y> b 

jy OjbJIj ^ V^ >LJIj v^V 1 O- U* 

.bib Jj-*-Ls OwaJ 4 jJLy9 J i A 'Lfl y? * UljLLijJ! 
* jjSLJl < _ f Lt w a j> 

r* 

- 'U-4J*^ I ^-Lc Sj-iLjl » j> Ltj jjj^o p*uJ i IjuJ I 


Ifltl I 


3dalS 

• i*ilj * L * t>! m-j jX# |*m1 jb <j6 ji.uJ I m»VI 

.ULH) i>! ^Lt ijjjLJf (LctjaJL jjjj ■ I 

** LJI ^s. ijjuuJ! S L t*JUjLf y*jj m 
. *j> I S^UaJ f L I n 
:^IJ^Jf v ^!- 

.^UJI jj a*i;l -3 .j^UJI Cjij -2 .(^IjJI ilt ~1 

’"' ’'" " *■ 


J*A> 

. jtrljJI aLe -1 

* j^LkJI J^i :>lx 

. JttJJ - Ul JL^ SjJAJI ^=JL gjij* J*li ;g xl_J| 

-t/uaLaJI ilj-flj “2 

* UJIj t Uj JUaj^i jjiwJl Jx J^*3 :Cq I > 

* ^ J 1 ij^'- dl ; 3 1 ^ “ A 

- * jr> ® ij^UaJI L l 


LjjJ I 4jJJ 4-_^L,Sff ^ 


72 


lIjLcsI t-icjJJI “2 

.£L±aJI J**'* 1 

.*^>1 a^lisJI A* 3 j £jj J* Jx Li :wX^lUl 

■ * LJ I V^-i j (X <U J jJtie 
Sacli 


XjV OJI 0 jj" I <_J ^ L )^ J& JJfrmflAfd 

ia^dll Kg. ' "jA 'J Jl *a)Vi jx SjjjuJi i^aii uji ^vi ^ 
,i« iJ^ji Jx & jjXgJI ~^£JL tjJUi5j g i aJ V I Jlx ijJuLoJI 


idjjYi J^stN 

,jOi]I^-l 

.jtxaJl ^^Jx ^JL** ^jj^Ldi Jgjts :^wj 
i uijS I 'ijJ'juJ! ax$j A**%£* j Jx Li : I 

* 1 nr 1 1 / ~ 2 

* LJL *UJL 4 JL^aJ^f jjjSL-JI (jf Jx Jjti :Q ^ 

* JxU Jjsvj ^ 

J^ljx •Sj jJLjJ f f ^ ^ Jj-r^La Ju J jgJIJLA 

. 1 3 xJ I jtLc tljj cn.Ll I -3 

•< 

* LJIj * UJU «JLoJ^ jcxaJ! Ja® ;q r ^.^l 

■ Lj ^3 j J<g^ t I 


J ijJI _ 

• ij jjC^> 

" ^ £w _>*j u-^ c> ^ JjLu :gr ^ LUx; ■ 

* il^ijj _j xLjaJj 4*^aJj <uiij 

^j^uJL JsLjjfj ii~>U 4 J ^1 ^ jjLj ^JLc Jj L# ■ 

l “* J "'* xJI <y **ij (_yi OjJL^JI ybj. 

.^JLJIj 

CJj »i* :viwUlj ^S’iiJI ^ 4 _l*j LJ UjQjrf jj5^,j 


* 1 $ nfc ^Lfl 


4>iij cJ^Tl —l 


i „ ^ * fm 

,4jjj 40'*iL^Lt Jj>^ \jjt -2 

.1*L'%a±, cjj&j -3 
Guj OJJbLt -4 


74 


*0*JIUJU 


A*-i'L*Sf I Jl£ I jl J N <_jI 


.jwiUJI JUjJf m^jI -3 

^ ' ,T | 7 — 1 *"' ° Jrit-Ullj j^SwJI jrff J**i : JjCu f 


-j* 

^ Sj^UJi Sj^AJl & jj*, <U^xj JJJ^ 1 ;J^jJI 
. * LJI <wS ic &jJjlJI jj**£JLj jjjju c%*J s ^UJI a&»i 

■ ^ j .^T ff 7 1 1 I ( t Li*-J I Jl>jJ I "1 

■O*“0 3^ (J j ■ y< t ’ 1 1 |wl ^fA jf~& 1 oljUl -2 

•t>M) J ■ . rttftT . 1 l |»miI ". OlSw jJ*)l e Ua*JI jljJI -3 

JamaJI |W Jb*t Jjinriltt <dtlfl Jb&i dJUfc 


■ J-*m^ jp'jpMf ' 


: HiA 


/^■f 
77 -* j * j ^ 


jpd LLm “4 

1 c L*JLj dJ l.f^ ^ 1 ^Xc u>i :Q y^ul 

. J^li jjj J*>w4 ^ 

I [_$** j) L_J jfr ■ f'? I A dj J jJLJLA » L'-'- 1 

>Oj£*J\ i J^ j> <J>j> U* 

dXb>Ji A yXj | ^3 Sj^LiiJ I fr I dLo*)kj jjj&u$ ! i. 1 

*C«j6 j^> <y jjj**}\j jUJI ^ 


SdAti 


i>U: cJSl : Jju 

i^aL yjd? Cj JU>j ; JjL* 
dj ji dJ^uJaX Jj-j Sj> : Ji* 
. y-iv Lyj : JjLa 


Wl Ctfui! jjSj 
>4>4« - 

“A «. 


Am^aJI -jJJ (L—jL^I Jutlj^dJIj v'^V 1 ^ 


76 


J^ 


iblX zA4\ -1 

£ 

^ybj d^ y>ouJI * LJL> aJL-oj^ J*i :cJ5l 

, Jxli ^ij ^ J*4~* 

'ittJd I <y-dJ k^kj y 4j Jjdko :^>U; 


^ <> £ b ^ ^ 
*i_j d-j [|jkc Jfj liufc “2 

£ 

* i-^ ^ ^ <j^ *jkj j^i* ^ 


.dU^JI ,v dJj' d-AS 1 kt>k 


■ i^J I lJ Ly1 a . £-3 . r~? ' 4 

JCLyA d.*. q.1,41 *V 1 dJwk^tJ Ij d^JaJ ! dA5j. <k^)kj jdjj>5 

*Cj(J £*j ^ 


. k-Lclj *1 j - u g “3 

j I * LcJ Lj dj k^f **! I t? La _■ **^"^3 

. JxU ^ 

. jtiaJ I ^ jJJ 4^aJ k*!ik j w-> dj J jjko ;^Ul? 
^JLc fijJfclJaJI io^aJI iU0j kj j* ka^ ,_La? :^aL 

Jftd dL^JIji ( jJt) ^ p'i i V . .rt i . J jJxkllji 


79 


j i^JI 


djAliaJI w>j~<si LU Ji" ^ jjluu Jjy i UiLaJ 

, 4wJI Jji*« ^ ^ p L$JI oUajo jibj * J >- 1 

. jwx jj jilc iijiJI -2 

■ * * •* 

•j^LkJI ^itl Jx 4 ^ jS J- i -d Jji i JJo 
O^LbJI 4-^aJ «Ld^£j Aj JjjUiA :^i_jJl 

** lj>l 

*$j> I UiJ I ^u-woJ I 4*3 j ^-**!>lxj jPji ^ jjx Li : ^j ix 

j&j I ^^ix iyt UaJ I juwJ ! jLiiJj, ILg^xj ^jj ^ J^Lko J^» 

- JLio 

■JJ-r^ oUa^^fc 

-ai>uj (dltfril ji ii\ri ~3 

* k £ LJ U ii (ijJ I jfjj ( I ) jt*iJ I Jx t'jp U J*3 r CJ ju>(xl 

‘ <S«J JjAAA Jji-4 ^3 I 

■ * I ^Jx & j& LiaJ I 4.^.irijJ L Jx Li .;.|t 1*^1 

jjbj &>l Jx Sy>iiiJI d^JaJi A*jj 4o;Uj JLxAl l |j ua>_«£ 
J*? J**'-* ^ ( ,*.L fcJ 1 ) Jx i ( * I 4 J I ) ^ Lja*o 

*A-JI i- iL>3^a 

" iP- 

, M^Jall ii3l -4 

** ■« s*r* * •» 

J*cLaJlj $j>I ^Jx * L£aJ I *wiaJL £jij^ ^Lia* Jju \ m ]j3 \ 

.(Li) fl^JUJ 


Z-j^aJI (LiJJ d^LwS'J JLC-I jjJlj k_j( jL "'J I 


78 
SJ^Ld 

Jj-jaiLjl j& JaJI- Jj Aj l-U jX 4L3 *-^b pb‘ JjJ! 
(_j^J I ^ \JjJ Ij JjJI qj&j :^Lka Jjb m 

jn 6 ^j^aj jl *■ y> ol ij^i tjr* ® 

UjJ^ aju Jx«JI ^ jk*j UjLii^J ^Lr j-U I : JLxil J4#i a 

<uk J-JLir U 4 \ 


iOjUl 

(-u^l= d.*jt),ju>l dL^ ^ l> m Jju - 

U" 4 ij^*^ I) t fj 1 3 ■ fi < liJ I c^I5"f M jJt-T |^j<i < jr^-*i j Jj^ -" 

i 

;«.L fc aJ I I ■ ; jLfcyAl Jjrf — 


# J # 


ur 4 * W cs^ “ 2 ' 


— 4 ^jUj 

liw^s'l J-a^>J[ WJfjX! 

[ OA^Li “1 
♦A>jX |+-La«JI -3 


J 3 & 

m liLSUaJ fl 1 > UIL5J I ilj ">4 U — 1 

a * ■* 

j I * bJ L jJ Ldj I ‘^Afei-Jj 

.JxLi ^ 

4^*^Lt J kj-> ^ JjJLAjO M : . , „ "t i 

v 9 1 


81 


J 


SJUtli 


(jLc iJljy j***i)i 

^ --■- j - ^ 

■ j l a .. - ft J . ^ ^ 7I 

* I j \ i/rfj ji I j pi_ ^ .^_i 

(fc ft ^ 

-j^ljjl ‘Uj J, I jjfcj J j LJ I J I £ jj 

i 

, jjUj i*J C+jjZ^\ J* J: iJjJI - 

(JUI ^ IjLk^ 4 , ; .k f. f r^jjJl - 

L, -X"J I j-J LjL*3J OVj*WJ I : Ju^SsJJ j‘ - " — 

Ijl^SsA- oJJLoi :^LmJI j " ~ 

I *• i 

^ J h*-» J U I I j I *UL*j>J 

UlSw JsLjJI * L-a^JI jIjJI :jpu 4JL3 4«U> ^3 J*?l> 

1 J j-u ufrl 

jl JjL^IL j^JIj wwaJI J ” 

J ^ o 

*+ *, £1 -I * 

Sm J 

, i_J Jo 1 1 fj lili 

i Ai^aJ I 

■ U**-* & j> j 10 ji 3 

0 ***& *r *> J 99 JJ 11 *y>” 

* >>► v^j 

« Uj- ** Lu I j> jjSL_s jJU*>J f Lo 1 


* * * ' .* % ^ e "* , a * , T ^ ^ J , 

j U3.1 i 9 1 Cj yi. ii ■ I Ls \j LisJjj jv/'- 1 


I 4 aU Ltf S' f JX I jjJ Jj I ► f y^y I i ji 


80 
iL> jl Lij> J *>Ui jf L*J kiUi IjUL jj^w ,-kiJJ! a 
OJju ^ (**> ♦(** -Ji»yi JaJ <J*j~ ^1 ._^l ^ j 

7 .jrtJi ui 

I i _ f *>>&UjL (jjSvj (J^juJI jlS" jillj a 
. AfjjJI JjUsj LfU Ji" JLajI ^jo Ids' j 

* # j.* T * n.iJ I j ii-*Ji jJU-oJI jlS>- a 

^ 1:1 iLai^JI jJL-aj LkiJ jlJjJI lift 


' e I C.< ULiyyj L 

U-ufjJ A*J *SI tj-^JIj a ^ , H <t J lj <d^ajuj[ JlSj^' *i 

- LSUw? : _pt J iLai^JI y U-,1 ; 

.^jjJI UI J jUi 


Q)Ri I 5 io*i ju^fxir 

4 >ji 

jUI 


* 1 

>'UII 

^UJI cJLli 

j 

. 

1 ji U 

.UiJI jljJIJI ^ j^U 
83 
^ ^U J*3 :jli 

. &j>l 5 j^LEaJI iwaJb JxU :,jj_jj)l 

. jCLflJ I yj jJJ JU_^aj Jua'ilx j _^iLa Js» > ^pJLa v^bJ : Lift S 


.-LI 


-4 


* Ldfj jS jj i v L aJ 1 1 UJL ^ ^J-a 3 * L w^J 

, ^J-C Li j J^WJ . ^3 . j. . :iOa jfrt-4*^ a5* jJiJLqJ I 
■ L — '- , L — a.- 1 * ^ p>^l I ^J3 A. viA~ Aj J jj m | 


, r * 0 ,ALJI a ^^SbJI 0 iu'Mxj iiLisVb JJ^N* J rt*J b 1 

. ^ ^ I 


* J off dJill LjLXJj "5 

LJIj A^pOLoJI *■ UJb AJ-LriJUf'V (ji-C {J& bo i jjLi t Q>u <\ 

- J^c-U j Jjh*o ^ Jk-o^MU ^ 

■f 

Jb^° ^ J^JI je*i) joiJI Jx t _ 5 ^-* ^ ■*-*-£ ■ 

. T 4U J>oL* 

* I ^ ■ ■ -^ ■ J) b j -. T Lfcfej Ji 


82 


z^yJF ud j^ijiJij v i \jsy\ j. ■■ J^U3 

< ii j-^ ( jUaJi CojjLif -1 
p5b*# jpiS"i iLL^Vl —2 
XUi^ill jU -3 
yW a ^>*a > Cw4^ “4 

* bjXji J. ’ .h X AJwJ k!U^Jj -5 


— J^* 

.ligja IjU=l 13 -l 

t UJL *JLaj'*<f jjSLJI ^ ^U , L* j :C»j ,"-“J - 

J^*- 0 tffi J~a^ 

y?*J 

*£^aJI ** : 1 ^ ' L^AjCj l t j jr^- * JO J^jijLo : I j IJ j* 5 

> * .flJ I <Lo^bj ^ J j--^' ji dj 3 y~+> 


^ ^ * /i j_i^l aLLdjJ I -2 

' ^ i^UiJI i*iM Ajtij i/>Uj ^ji ^ Ijli^ :SL^r^l 

1 a ^ ^ ® I A^jaJ 1 aj^Jj ibo^bpj 

j**-** (til^JI) jjSLJI ^J-y= j> ^Jj> yA 

■jjjw |*»J ^ j^wa 

. 7t_LflJ I qj^Xj Awl) Ajj*^UC j r^T h j 


r 


85 


vJ' 


* 

: j I i I 1 ■ j ■-* - ^ Ljy^a ^ J LJ I 

i. 

j^Jf (j-a yjTI i^yJ3 Jlxli L j«*w I Ls ■ 

sLy? jji>l -jUjJ^JI y* LjU L _pu : iJ^L^JL ^ , y. ■ 

. ■ i !■; > « i « ! I 

c. 

. t LJ L i * I y lw) U y>u : a a y&su* a j I ■ 


j^W 

:iy^f1 Ja»JI w^c! 

.^1 'jt’jSSl jAll ^*Li L -1 

<* .»*“ 

( jj**i*J I aj j Ji> I ^y Uw U L -2 

> / ■* ^ ! * 

<* LJL ijy ly l h » id 0 3 


J^te- 


.^1^ ,AJI Jrli L-l 

, > i ¥ 3 I t I Ju J__U 

_yj a y-3 y ’i yliaJI i^uJI ij-sli 

♦ a y-3 y i yQaJI y«5Jl * j> iLa^xj jjy-^ aJI L^> : yJI 

* ^ 

-ujo y~o y I JjiJ 1 

.(CJl) 

, ^ J)-S s | II 1 I ljtV J> ^ J> I &g 

i i ^ y^ 1 IjiJ I I ■& &w4y \^iu£ m J j ^-. A' I 
iajj jL*»uvi j^ijtiJij v yyi y 


84 » ^U*fl flgg 

; jtf IjJ 4J jiji Li y JituJI • 

i yu t> i y3U^ i ^SLi ■ 


I Jf j Li “1 

*y^SL*JI u h, yj * IjJ iJ yj_L 

H J ’" / 

-friij^iiu &yj *Jlf ywiJ ^ y-wo -^_L> t 

i ijjAij' n fr *, A i| ^ JyC-LaJ lj * ) _ ? Lt yl Jjo 

.tcjf) 

-ffl [jinJ I j_a IgiLijU JLatai L ”2 

_. V " it 

5 y^ aJ^ Jjv> y j+w^J I Jlx ^ a L-a :,)Ubt 

^jSwJI y^a y,j Slilj^V ^ 
Jlaj^'l yo Aj'V ijyJ I 4-i j> A^J> j j*jyva £y Lia-a (J-*3 : I y 

■ Jl I AX LfrJtJ I J ! I 

- ^ ■ i *i i- 3 1 tyV 1 j> 3j> i^s 

- S ^y" f I Ej .h/k J U j! I < 87 
ul \jA\ 


: ^ vUfiVI (fA J*w I 4 I ^Jl iL^JI 

Vb* Ajdt^Jl AUstJI -1 
iiiLca j jlLJI : J» 

"■ r*" 

s jp>! * ytUaJI tUby^JI cj pjj ^0 ^ 

.jjfc aj^jJtj' jJLL*ii-d ji^a ^ J^tLojlj 

& jP-l i Jill J^vXaJ^ <W*aJ 4j JjAjLa i^kJJ 

Cr^ 1 ^ crV 1 J^' J l J u 

£ 

I JJLyi ^ ±J& 

-JLw>J'ljj i> j> I ^ l jb Qij I *U^aJ I 2S^S > j £ji jA jJy : ^1>Lj 

■Jl> 


Jjj> 2uSt^J) -2 

^;,d,i jjl^sJI r 

■U c. 

, I ^ LkJ I A^^JaJ I 4 a3 j LoILcj I -U^-a ; xJL^JI 

J-G-UJIji ^ aj^lkJI A^JaJL J** 5 

, jjfe j s“i * <» A 

I 4-LqJ^J 1j l I jJj ^wjU j- Jj./j-L-J I*U |_]l 1 ^wsjJ 

-sk & <y 


86 


pt^jj^JI aaU jjiJI_j vjI ^ 


. jimmlJI OjjJ= 3 jkli ikjixJI jli LoJL Li -2 

. ^ j5wJ i _ r Lt e Ia! O f >j L 

■ ^SaJ I A ; ■ |~ ^ ij>y^£.j ^ i L*ri r L»jU 

. jjSLJI ylc ij^ 

IV “ w J - 

6_yfciJa]I Sj^iaSsJI |»^wl ; aJuj^J I 

J^cUIl^ jjSLJI ^1 :jJ>l 

.(wl) 

J&J Sj> 1 ,jl-C bjb Uil I I 4 > ■ 1 o ^ 4 j J IjjJla l "iLi 

.cJLia^ 

a^LSaJI jjy^A ApJI : l ^m^. h JI 

• cL<JL IjJ 1 111 ii L -3 

* [jJ O i L “ 

.^aJI 4^«taj *U>'5taj l ^ >J --^ - ^ ; I 

jlZn t A J+A-A? J^UJIj ^ai 

•^j ^ ‘ 

*j> Lt>%c.j j3j p y A |**“l * UJtj j> ^ j*- t^' LJf) > LJL 

^>1 ^ 3 y^LkJI 


n 


Mkt 89 

* £ 

J I J-^Jl !■ i CJL^ La ■ 

* ( — Jai> -^^Jjk) - 

OJJ cJ 6 

■Jajii Jl*i Oij 'LJ^j) *J** - 

i * 1 

jl jl 4*L*^ I Jx Juj Lo jji t ■ 

j*.} 

.,JSj .gJb I ^ J«3*U • 

. j flla*7 -^j>jJ : JU^4 - 


‘l$Is : cs*J *WI >jj»- j-* cJL> U : £Ufa^l I Jjwtfl 

: ^Jjjl o*itj 

yu • f$JW ■ 

« f ? *• 

. t ! a£jj> j> I ) J JU - J L-i i Ji-I : y*J m J3^4^ ■ 

* ( Ijjh^a jjXj * wL^ 1 V 1 4ijj> Jo f ) -ji ij & w # ■ 

f < 

* La j ^j^Ji dJx jO 4JJ j> | Jj- I cJtf Lo y> : JjjwJI J*iJl 

. pJj -jJsj : _j*J * (e UJI Jiiw ^IS" D.JIjLis ■ 

'■j* 
i-jj*3l JJUJ jL^LAi JLtljUlj l_jI I jiVI ^ 


88 


.4J J$&sw^ji 3!$JI AUstll -3 

Al-^" ; Jat-ll ;•■ I :U 

oLJL oj Ua^‘: ; jjiL^JI ^jLe- ^L-o ^isLa ,Jjis 

-J-cls jij Jj>v> ,ji J«a^o j**i» 
^ * 

■ fr jO I ^ 5 jA UaJ 1 ioxiJ I jLOtaj i_> Jj I du J yuLo ; L ^ikJ1 

^-w> JxUJI^ * tjftUiJI iUtJaJL ^ji J**i :^Ji 5o 

* Lj ^ ^ J'OLja i ^_s I a.Ljj>J I j ( jjh ) i> i^pj jL&j yuMijj 

*(uuu) 2a&3 -4 

? ft j ^ 

. i i in ri cu |Jj± 3 J_l j a LX 

o^jl4J! ^ L> 

.*j>! Sj^lkJf 4 aJJI 4a ij *m%c.j ^ji ^o Jxli : l L> ! 
frj*LtaJI iu^aJf a-*ij 4-a'ilcj 

,JUi4 

* 4*J I w i ’ ^3 tf jO ' - a. . £ Uv I 

< I 4a3 4^0^Axj j& ( Amah'S ) I JJJaJ I * i, ■< ' ■ ri?,a 

♦ C*aJ jij ^5 (yyA* <L^A5") 

t i * h 

I JOu CJ*> \ l I Li Lis-fl 4 1 aI^aU 

! JjLa i?j|^ Lj!j^ J I 

u^wyiiJu^f m *y&* ^ j^v - 

■ lj-4^' o[ j*jW -AjAJ 


91 

I 


: cJ Ld I O 

a Li d ijj : j^w • * 4 JhjJ> 4 f ) f 12 M 

^Ld> i 5 jj^ag»K uJVfj 

. c U 'j> i* I jA^s? 


.aJL*> SUiJIj J^*> Jji^i - 
*^Ui? ^LUiaJlj *jLJ? J^kJt Jjij - 
. p Lm/j^ jJLolaJ ! j ^ 1 jJjJ I J jJUj — * i Jj Jp* jf I * Ij^nJ ^jtJU ^ 1 } ■ ' f I L Jt &J JJ^zjuJ I 

* 4 - 

j i AjJ Lj Ou lif I i I | Ai) f i i j I . El 

£ 

i (JJ ;J^ Uj A*J 1 j AjJ I Cj L/ I ^ I £ Lj 


-Olj«A£ 
. j jiL^A +'A 9( 


jl j - r L-^-c. 


A&*i 


A ^ ^ f"? A ^ji i « J J/ 3 if'? A t U i jj***J>L AAj Lj * L i I ||tMuH I 1 1 I fl 

£*> IS! ^3 ^aJx 1 j^Ju ^ I if ^jiuJf ■ 

, a J L ui^w * Lww 


I j^aU I At IjiJ fj lj I jt *di I 


90 


■ <J L>vJ* : • . (jJitAJ! jif U}* o-au 

Jj -j?v • -(aJx sjls (jl^ U ) iiujl 

OJJ :_pw • * (^!j J** - ® La)* 4 jJ^W 


(/ UTJ ‘-^ r -7 f t>A 

■J^lj JLHJ * 


.jL£*iUI J^-j ^ .yx^UI JJ» ; ■ 

.juIji flLijj JJ[|I cxsij OM jjxg £3-9 j-d JxU • jLc[jJI * 

. i>! -fr'jU 1 CJj} M 

<uD cUI rit| -» • th-d IJxj La tu Jgjii-<1 : ^-arlPI * 

i jLjLd 

*juLLd dJU £ UI a^i d-d l^cg jgj^J : l > T *icj]JI =f= 

jJj f ,JL* c-jjjo o^y jS^ ^* 3 ? oj^. ^ ® 

* 

C *Jja} I £a> \J*J L--J I ji AqJ I i jiZLt I ) j' 

.(JUI 


r \ ji 4^* -2 

■ ^ Lj jJ 1 I H 

O^P »j-Uarf Jij! jjj (jU t^JJI ^UjJl 1 - 

fi 

■£>! - 1 * 

(J^*ij ) ( Jjti) 

— w>j> : • 

j) i ( JLsti) * ( Jili) oj J I - 

^ “ 

:4 jL> * • 

yMrfUit} J J. 1*H4 ■ 

(Jlxis!) ij-LLa (Jjiiil) j JJ ,jJJI ^LJjl - 

J y (I * * *-9 

,JU_^I I Ji>l - J?u * 

1* 

„ 3S ^ ^ 

ftj ) t jJ^3-o ( JjjL? ) j jj ^ jj I Ui%J f - 

.lijl" :Lijij : j>6 • 

g Jl ^ jB* f 

( JxUj) (JjtUj) jjj ^L^JI " 


■*, , f ? 


* ; 


-h j j x s 
4jjiil JUal I jX^a m 

CJwjI ) 3jJufi2*0 ( JucL'Atf \ ) oj_j J* 4 " tf4)l jj*Ia«JI - 

.3$a-l s^pi-l ^ • 


jlcIjjJIji ^j Ij^'^'I i ^ J j ~ 92 

30i#i 

a >JI 

<p4Ji dJj I j I Lft l.j J 3 '^p> I Lf La j& I I ■ 

h. e *“ I m i sTj * I J ® 

i 

il J 4 -*Lm(3! Cm If I SI 4JjpAi> iJSjJlwJI ji?uj ® 

,CvJ(JJ ccLf 


. CJ I* 1 L*A j I * Let * LLC- J ji-Ji-vi? ^ I S’Jwfita^jJ I 
- o I j IjjLe — j I j I jic * I jAC : ceJ LdJ 1 


a 301*1 


JUflVi jALa 4 | 

jdww -1 

4<JLt t ^ s _s i j)jJ 3 niLwtAeJI Jbu^l 

£ 

jJlaoI 

.Uljji :jl^B uU^ tijlji -(JjSb 

* SjrCi> : : ^>4Ci ■ » ISm : L ^Sv ■ A A M 


95 


CW/&9 


32 


3 

i* 42* 

34 

4i^Y Jflingtl 

5 

iuiat 

36 

4jw 

6 

SJbiuf * iJUaJl 


J^UL^ll 

7 


38 

( £l&t 4 >B- uLj^) 

10 


39 

>j£fcJlj UjULftfl 

15 

^ jWkaJt 1 jAifl cUu 

42 


16 

g jUa^M (Jjuif 1 f-iSj 

47 

i^j^ijjjlS 

18 


49 

43'5^ii(j! 51 

jl 

20 


53 

cujj J 1 U-A 4 JI 3 JaUl 4 ^ 

23 


55 

(qJLuJM jSi uJi 

25 

Jj^ 

56 

^Lull ^j^Jl 

26 

JiftkdJt mjU 

58 

^>^#69 iuiUIt V 

28 

jj£ldHbJij£j 

59 

4J|>£^ Jbklt 

30 

4J JjJUUil 


JjJU Jit IjiJIj I_jl 


94 


Mm; 


! I » . jix Jx ^ ^ ; i) 1 1 JlaJ I jj m ^6 ^7 .1 ^ |H' I J*£ UJ I p+n I ■ 

■ ■ J-*i <>* 

1 J^Ls qjj J^UJI jtMvi ^La: m 

^ ,jsr ^ / ,H J jj- ^ jr 

♦ J^-b : tjtiut : jJlP : # 

4XjL^LqJI 0^3- Jlj^L; l 4^fc j L , |ja/> j^j ^beajj ® 

jh> V I Lo i 4 j j^JaLfl La^-a 

.JJSLi :jJ£j .J&& : jj& ^ • ■ cy* ij i -' - '- ^ J“^ J j . igfri l ^+n\ l 3 --^ 

* OJJ ufLo “ 

& P Q ■** ** ** |l jf 0 & jr t* y> 

*<£ j4.*i,A : r » 

J*J L* ^ J-cUJI jjL ^t ^ jt .* . - 

L^J^Sr^O l uPjH° ijij • « 1 >^I a - X? i&p-i i>* >* -*-»LJI ■ 

■f*' ~ “ L *““* : >*“ • <J! (j^j 

A A 

J! i>*i i >°J J>! J! O' 1 Jj^U JjU j4 * LI ■ 

£ *». 

• Ij ^ j L^dJ I J j'j-M^LiJ I ■ fT 7 II J rt Jb ijj ti JV *^>! 


■ 
^1 


■ ^U! j_u,a. 


/ t‘ 


/ 
_pd! ^3 -Li ^I b 

*■ ^Lo*)/l ^3 Jui jJ\ u 

** 

J b *— a I ^ jui, ^ 
CHJ^ ■ 


LaAjj 17 ^yji juju ^ 96 


89 JU 

89 JjuttlVg 

90 £**^<^1*11 

91 £ujfrl£L£4£ 

9 1 (^44^ 4luJuG )jj in 

9 1 (4m^j AjjJLli ) 

92 ^ jjj u j ) J 5 JUUI 

92 JUi^l jiL=w 

94 (ut 

94 (%i^l 

94 . 62 3jUrtflfW«i 

64 

65 
67 

69 (ftiuVl 

71 

7 2 4jl^£lj jjfrfiiutl (uVI 

73 Jj j-j* * -i* 1 (UiVl 

74 jMOAtJt 

75 OahUlul^c! 

t 

78 jaJiuijAi 

80 -USjjJI o1j£l 

81 

84 t£dU*N 

87 aU* 1I ulj^j 

w . w y — J& <AA\^J\ ■ 

■>' L^! c^j 

^1 C c 

<jJ[ i>*j 1>*J C^l **=-* j- 4 J-i^ >P «-», LI ■ 

^jLiaLaJ lj ( j^L*JI ^3 *- -1 1 J^aJ3j l ^>1 
Ua,j 17